top of page

Ledelsesudvikling

Jeg er stolt over, at være en del af et team, der to år i træk, har været i stand til at give en række kursusdeltagere en magisk oplevelse. Dette blogopslag handler om hvad et uges kursus i Italien kan gøre for tandlæger og hvorfor de involverede instruktører og jeg ikke kan lade være med, at blive ved med at lave kurset.


Kurset fokuserer på den sunde klinikdrift, klinikudvikling og en helt masse om at skabe en profitabel og veldrevet klinik... Men det handler i ligeså høj grad (og ofte også mere) om, at skabe en klinik og et klinikliv, der støtter den enkelte tandlæge i at leve i balance med sig selv. Klinikken bliver en katalysator for, at tandlægen kan komme til at leve det liv, der drømmes om.


Hotel Eremito i Umbrien omgivet af skov og bjerge

Nytænkning

For et år siden stod vi 4 instruktører i Kastrup lufthavn og smilede til hinanden. Vi havde lige sagt farvel og på gensyn til 11 deltagere på vores første Eremito kursus. Hele kurset havde været magisk. Deltagerne, instruktørerne, kursusindholdet, flowet i dagene, de enkelte elementer i hele kurset og hotellet... alt var gået op i en højere enhed og havde skabt en magisk oplevelse. Det var magisk for deltagerne, instruktørerne og for hotellets personale.


En måned senere havde vi booket hele hotellet igen og begyndte at planlægge og informere om det næste kursus i 2023. Efterhånden som vi kom tættere og tættere på afrejsedagen, begyndte nervøsiteten at melde sig i instruktørgruppen. Vi spurgte os selv, om vi risikerede at skuffe deltagerne og os selv. Det var jo en helt ny gruppe. Ville de være ligeså åbne og klar til at lade sig inspirere og udfordre, som den første gruppe? Ville vi være i stand til at skabe en ligeså magisk oplevelse som med hold 1? Ingen andre kursusudbydere havde nogensinde lavet et lignende kursus for tandlæger. Var vi i stand til at tilføre noget værdifuldt? Eller var det bare noget vi bildte os ind?


Efter at have afsluttet kurset i år, må vi konstatere, at vi var i stand til at skabe en ligeså magisk oplevelse for alle, som på det første år. Måske enda en smule bedre. For vi havde tilført nogle få, men vigtige ændringer i programmet, der fik det hele til at flyde lidt bedre og samtidig skabte en bedre sammenhæng mellem kursets elementer.


Hvilke elementer arbejder vi med?

Helt grundlæggende søger vi, at give deltagerne mulighed for at skabe en bedre balance i livet. Vi er ikke kun interesserede i, at give deltagerne en god oplevelse. Derimod vil vi skabe varige forbedringer, som tandlægerne kan blive ved med at drage nytte af år efter år.


Gennem hele kursusugen fokuserer vi på tre grundlæggende elementer.

 1. Personlig udvikling

 2. Personligt lederskab

 3. Rammer for klinikudvikling

Deltagere i kurset Eremito 2022 sidder og snakker med hinanden

Vi er meget bevidste om, at hver enkelt deltager kommer fra en unik klinik med unikke udfordringer og et ligeså unikt potentiale. Derfor er vigtigt for hele instruktørgruppen, at deltagerne arbejder med- og får redskaber, der giver mest mulig værdi i hver af deltagernes unikke situation. Som en konsekvens er der deltagere, der, i løbet af ugen, fravælger enkelte dele af gruppeundervisningen. I stedet bruger de tid på f.eks. at reflektere over deres egen situation, nogle arbejder mere intenst med en specifik handlingsplan, som skal bruges når deltageren kommer hjem igen. Andre igen får sparring 1:1 med en af de instruktører, der ikke er involveret i gruppeundervisningen. Denne dynamik og fleksibilitet i undervisningen skaber rammer, der kan imødekomme hver enkelt deltageres behov.Personlig indsigt

Hvis man ikke er bevidst om, hvad der skal til, for at blive rigtig glad og tilfreds, er det meget svært, at opnå en tilstand af glæde og taknemmelighed. For at skabe balance i livet, er vi nød til at søge ind i os selv og finde ud af hvad der driver os og gør os glade.

Det kræver, en vis forståelse for hvem man selv er. Med den viden, kombineret med en række teknikker, som Sussanne Wexø underviser i, får man indsigt i, hvad man kan gøre, hvis man kommer i situationer, hvor man føler sig presset. Ligsom man kan bruge denne viden til at lægge en plan for, hvordan man ønsker at arbejde med sin klinik, når man kommer hjem igen.


Yoga med Sussanne Wexø på kurset Eremito 2023

Hver morgen starter vi med en times yoga og meditation inden morgenmaden. Mens solen står op og kaster lys over de 30.000 kvadratkilometer Unesco fredet skov, lige foran os, sætter den enkelte deltager den retning for dagen. En retning som passer til den enkelte deltager. Alt sammen bliver ledet på en måde, så alle kan være med - uanset baggrund og erfaringsgrundlag.

Herefter bliver dagens program gennemgået, inden der indtages morgenmad i fællesskab.


I løbet af ugen er der mulighed for, at deltage i små sessioner, der giver redskaber til større selvindsigt, at skabe ro i sig selv og blandt andre, balance i livet, stresshåndtering og meget andet. Det er alt sammen elementer, eller byggeklodser, man kan sammensætte og bruge for at skabe et mere balanceret liv, så klinikken ikke suger livet ud af tandlægen. Men derimod bliver en vigtig og god ressource til at forme- og understøtte det liv, som man ønsker at opnå og opleve.


Som mennesker er vi orienteret mod flokken og dermed mod fællesskabet. Uden et fællesskab går vi langsomt til grunde (Det tager cirka 3 måneder i isolation, at fjerne livsmodet fra ethvert menneske). At føle sig inkluderet kræver, at man oplever tillid til de øvrige gruppen. Derfor har vi fra starten- og hele vejen gennem kurset, fokus på, at skabe et trygt og tillidsfuldt fællesskab blandt kursister og instruktører. På begge kurser har vi fået meget positiv feedback for vores evne til, netop at skabe en høj grad af tryghed, hvilket vi er ret stolte over.


Personligt lederskab

Der findes næppe nogen branche, hvor ledelsen er så udfordret, som i en tandklinik. Men hvor der samtidig er så få forudsætninger for, at lederen faktisk fungerer godt som leder. Som tandlæger har vi ingen formelle forudsætninger for at lede vores klinikker. Der er ingen ledelsesundervisning i tandlægestudiet og når vi står med vores kandidatgrad i hånden og er klar til at arbejde som tandlæger, fokuserer de fleste af os på, at blive dygtige klinikere. Når vi endeligt blive klinikejere, rammer virkeligheden os ofte ret hårdt og mange bliver frustrerede over, at de ikke opnår de ønskede resultater.


Det er super svært (men ikke umuligt), at skulle fungere som leder, samtidig med, at man er klinikkens primære, producerende indtægtskilde.


I Italien giver vi en række helt grundlæggende principper for ledelse. Gennem vores handlinger viser og demonstrerer vi hele ugen hvordan disse principper kommer i anvendelse, ligesom den enkelte deltager får mulighed for, at arbejde med hvordan principperne kommer i anvendelse i den daglige ledelse i klinikken. Det er vores oplevelse, at den tilgang har en langt større effekt på deltagernes lederkompetencer, end en mere teoretisk tilgang.


Vores ekspert i anvendt ledelse tager deltagerne med på guidede vandreture, hvor der undervejs tales om de enkelte klinikkers problemstillinger og gives konkret ledelsessparring og rådgivning. Både i gruppen og 1:1 afhængig af situationen.


Rammer for klinikudvikling

Hvis deltagerne skal opnå resultater, der adskiller sig fra dem de har opnået tidligere. Kræver det, at de arbejder på andre måder, end de har gjort tidligere. For at skabe de bedste forudsætninger for forbedringer i klinikkerne fremadrettet, arbejder deltagerne med modeller for, hvordan de hver især kan komme til at arbejde mindre og samtidigt opnå større frihed. Vi arbejder med deltagernes rammer for

 • Tid

 • Økonomi

 • Strukturer

 • Delegering

 • Træning

 • Balance

 • Brugen af handlingsplaner

 • Opfølgning

 • Og meget, meget mere

Et vigtigt element er, at finde veje der effektivt får klinikkens vision til at blive en realitet.

Også uden at det skal tage et årti eller mere, at nå de ønskede resultater.


Tandlæge Jesper Hatt underviser på Eremit kurset

Hver formiddag arbejder vi med den enkelte kliniks visioner, mål og rammer for udvikling. Deltagerne udformer med en konkret handlingsplan, så den kommer i overenstemmelse med deltagerens personlige balance, ønsker og drømme. Handlingsplanen sikrer, at hver deltager har en unik og konkret plan, der kan hjælpe med at omsætte de ønsker, de giver udtryk for i Italien, til virkelighed, når de kommer hjem til klinikken igen.


Kursets placering

Vi har valgt, at lægge kurset i Umbrien i Italien, langt, langt væk fra enhver form for civilisation. For her kan vi være os selv, sammen med nogle meget passionerede medarbejdere på hotel Eremito.

Hotel Eremito oplyst kun af stearinlys

Hotellet er ikke bare et hotel i gængs forstand. Rammerne, naturen, roen, filosofien bag hotellet og måden det hele kommer til udtryk, lægger sig alt sammen i perfekt forening med det kursusindhold vi forsøger at formidle.

En magisk oplevelse

Kan vi garantere, at det næste hold vil få den samme magiske oplevelse, som de to foregående hold? Nej, det kan vi ikke. Men med de erfaringer vi har på nuværende tidspunkt, er både jeg og resten af instruktørholdet ret sikre på, at vi kan skabe en magisk oplevelse, der er helt unik for de kommende hold.


Som en af dette års deltagere fortalte os under evalueringen den sidste dag:

"Det er helt vildt hvad det her kursus har givet mig. Jeg fik alt hvad jeg kom efter og så en helt masse, som jeg slet ikke havde forventet, men som jeg ikke ville have været foruden. Det har givet mig meget mere, end jeg havde kunnet håbe på. Det er virkelig et kursus alle tandlæger burde tage på!"
Ejer af Eremito Marchello og ekspert i anvendt ledelse Johnny Juhl griner sammen

Andre deltagere påpegede, at vores største udfordring er, at kurset skal opleves for at man kan forstå hvor meget det giver den enkelte og hvor godt det er.

Hvis du har lyst til at deltage i kurset til næste år, kan du følge linket her og tilmelde dig


Eremito 2024 bliver afholdt den sidste uge af april til næste år.


Undervisningsformen

Fordi der meget hurtigt etableres et tillidsfuldt og sikkert forum, er undervisningsformen meget uformel og afslappet. En af årets deltagere var så begejstret for at ligge ned under undervisningen, at vedkommende mente, det burde være en form, der burde indføres i alle andre dentale kurser.

Vi er ikke tilhængere af en særlig form, men retter os meget ind efter de behov, som vi fornemmer blandt vores kursister.


Hver aften mødes instruktørerne og evaluerer dagen og justerer den kommende dag, så indhold og undervisningsform tilpasses bedst muligt til deltagernes behov.


Der er både obligatorisk og fri gruppeundervisning, afhængig af om indholdet i den enkelte session bygges op over flere dage, eller om det er små individuelle specialsessioner. Der holdes små sessioner, sessioner hvor den enkelte deltager skal reflektere og arbejde selv, ligsom vi har gruppeopgaver og opgaver, som løses 2:2.


Det handler om at være nærværende

Som tandlæger er vi vandt til hele tiden at skulle tænke fremad. På dette kursus arbejder vi meget med mindfullness, nærvær og fokus på de opgaver, der ligger lige for. Derfor afslører vi ikke altid dagens program, før i sidste øjeblik. Det giver deltagerne mulighed for at fokusere på nuet - en essentiel del i mindfulness og noget, som vi oplever mange deltagere har været virkeligt glade for.

Johnny Juhl simple.woodsman underviser tandlæger

Noget ganske unikt ved dette kursus er, at deltagerne har mulighed for at trække på alle instruktører 24/7 (næsten). Vi bor på det samme lille hotel, spiser sammen, deltager i undervisningen sammen og er generelt til stede hele tiden. Der er ingen andre end os på hotellet. Har en deltager et særligt behov, er instruktørerne derfor klar til at hjælpe denne deltager. Jeg er ret stolt af, at vi kan tilbyde lige præcist denne form for nærvær. For det kræver, at hver enkelt instruktør er meget passioneret omkring hele kurset og det vi ønsker at opnå.


Konklusion

Eremito 2024 handler om klinikudvikling med nærvær, fællesskab og ejerskab blandt klinikkens personale. Som deltager skal du have mulighed for, at arbejde mindre og opnå et større emotionelt og finansielt afkast af dine anstrengelser, så klinikken kommer til at understøtte dit liv.

Blandt meget andet arbejder vi med:

 • Klinikudvikling

 • Personlig ledelse

 • Selvindsigt

 • NLP

 • Mindfullness

 • Driftoptimering

 • Højere produktivitet i et lavere tempo

 • Balance og glæde

 • Vejen til det gode liv


Følg med

Hvis du vil læse mere om programmet og stedet vi holder Eremito kurset, kan du følge dette link.

Desuden offentliggør vi i løbet af de kommende måneder nogle nye kurser, der støtter op om nogle af de elementer, som vi arbejde med i Italien. Hvis du logger på facebook og følger min side: Facebook.com/drjesperhatt, får du løbende opdateringer, links til kurser, tips og tricks samt velmenende råd til driftoptimering, patientkommunikation og dental marketing. Med andre ord: "Alt det vi ikke snakker om som tandlæger."


Hvis du vil have et link til mine kommende blogopslag tilsendt, når jeg poster noget nyt, skal du melde dig til siden her. Det er gratis og nemt. Bare tryk på knappen herunder og følg anvisningerne.
Vi ses i det næste blogopslag.


Mange venlige hilsner

Tandlæge & konsulent

Jesper Hatt


T: +41 78 268 0078
0 kommentarer

Comments


bottom of page