top of page

Er din klinik klar til inflationen?

Nationalbankerne har længe set og talt om den aktuelle inflation, der er fulgt med i hækbølgen på Corona krisen. Indtil videre har særligt den amerikanske nationalbank (FED) forsøgt, at tale inflationen ned, som et forbigående fænomen.


Inflationen er indtil videre kraftigst i USA og har flere gange ligget helt oppe på 8%. I Europa er inflationen også steget, dog i et mere moderat tempo. Aktuelt ligger inflationen i Danmark på 3%.

Det vender vi tilbage til.


Inflation - støvsuger suger penge op

Inflationens betydning for tandklinikker

Kan vi ikke bare være ligeglade med inflationen? Tandlægebranchen kører jo som den altid har gjort og så længe, der ikke sker nogle dramatiske indgreb politisk, plejer det jo at gå meget godt.


Hvis vi ser på verdensmarkederne igen, har du sikkert hørt om de forsyningsvanskeligheder, der har ramt verden, som endnu en følge af de mange nedlukninger pga. Covid-19. Når forsyningskæderne er pressede opstår der flaskehalse og dermed forsyningsknaphed. Når der er større efterspørgsel end udbud stiger priserne.


Vil du holde fingeren på pulsen omkring alt det, der påvirker tandklinikkers drift og markedssituation? Så meld dig til min facebook side. Her får du løbende tips & tricks, ligesom du får links til blogopslagene når de bliver postet.


Plast bliver udvundet af olie. Der er generelt en knaphed på olie overalt i verden. Ikke fordi vi ikke har olie i undergrunden. Faktisk har verden aldrig haft så store, kendte oliereserver, som vi har i dag. Der er bare ikke nok kapacitet på raffinaderierne til at forarbejde råolien, ligesom der er for lidt tankkapacitet til at sejle den rundt i verden. Det betyder, at vi kan se frem til stigende priser på de materialer vi arbejder med i klinikken.

Lønstigninger

Det kan godt være, at det er til at overskue stigende priser på bonding, plast og alignere. Men hvad med inflationen? For når inflationen stiger, er det et udtryk for stigende forbrugerpriser. Hvilket altid afstedkommer et krav om højere løn, også blandt klinikkens ansatte. Klinikerne kan helt sikkert blive enige om, at personalegrupperne i klinikken de seneste år er blevet begunstiget med særdeles høje lønstigninger allerede.


Hvis vi ikke tager højde for de stigende udgifter og regulerer klinikkens priser derefter, kan det have temmeligt dramatiske konsekvenser. De fleste danske klinikker har faktisk allerede mærket konsekvenserne, men måske ikke været så bevidste om dem, endnu.


Ansat tandlæge eller klinikejer

Tidligere var det ret nemt at opnå en relativt lukrativ forretning som klinikejer. I dag er situation en helt anden. I mange klinikker, er det mere lukrativt, at være ansat tandlæge, frem for klinikejer. I hvert fald hvis man ser på aflønningen på timebasis. Årsagen hænger sammen med stigende udgifter. Hvilket vi kommer til at skulle forholde os til om meget kort tid.


Passion kan drive os langt. Men hvis ikke der er en eller anden form for gulerod, ud over passionen, bliver det for surt at være klinikejer i det lange løb. Passionen risikerer at ende med at skifte karakter og udvikle sig til en depression i stedet. Det synes jeg er synd.


Bare for at illustrere min bekymring:

De fleste danske tandklinikker, er yderst sårbare. Det så vi senest under den første corona nedlukning, hvor tandlægeforeningen skønnede, at op mod 20% af alle landets klinikker ville gå konkurs ved 3 måneders nedlukning!!!


De fleste klinikker i Danmark har en overskudsgrad på mellem 5-10%. Det er ikke ret meget for en virksomhed med så høje driftsomkostninger, som en tandklinik.


Et par eksempler på inflationens betydning for overskuddet

En klinik med en overskudsgrad på 5%, der oplever en stigning i klinikkens udgifter på 1%, vil opleve et fald i overskuddet på 20%. Med mindre der kompenseres med højere produktivitet eller stigende priser.

20%!!!!......

Inflation giver os indirekte en omkostningsstigning på 3%.

Med en inflation på 3% vil det i dette eksempel medføre et fald i overskuddet på 60%!...

Baseret på de samme forudsætninger som i det foregående eksempel, vil en klinik med en overskudsgrad på 10%, opleve et fald i overskuddet på 10% ved udgiftsstigninger på 1% - og et fald i overskuddet på 30% ved en udgiftsstigning på 3%.


Det her synes jeg i øvrigt er værd at bide mærke i, næste gang du giver rabat på behandling.


Hold fingeren på pulsen og meld dig til min facebook side. Her får du løbende tips & tricks, ligesom du får links til blogopslagene når de bliver postet.


Klassisk rådgivning

Revisoren vil pege på 2 områder, hvor klinikken kan imødekomme de stigende udgifter:

  1. Minimer omkostningerne.

  2. Øg indtægterne

Balladen er, at revisorerne sjældent er særligt godt kvalificerede til at hjælpe med at udpege helt konkrete tiltag, som medfører besparelser og/eller øget indtjening i en tandklinik.


Jeg har hørt flere klinikejere spørge deres revisorer om, hvordan de bedst muligt kunne minimere klinikkens omkostninger, indenfor de områder revisorerne havde udpeget, som indsatsområder. Hertil svarer revisorerne typisk, at det klinikejerens opgave, at finde ud af det. De var jo bare revisorer og specialister i at udpege områder i regnskabet, der skiller sig ud fra "best practice".

Ligeledes har jeg hørt den samme form for historier om, at der burde være mulighed for at optimere indtjeningen indenfor nogle specifikke områder målt i regnskabet. Adspurgt til specifikke løsningsmodeller, svarede revisorerne typisk, at det er klinikejerens opgave at finde ud af. Deres kompetencer ligger i, at udpege optimeringsområderne målt ud fra "best practice".


Endnu en sparerunde?

Skal man vælge at fokusere på besparelser eller indtjening? Jeg har tidligere på bloggen argumenteret for, hvorfor det, for de fleste danske klinikker, ikke kan betale sig, at fokusere på at nedbringe omkostningerne. Et af eksemplerne finder du her.


Når det kommer til fokus på øget omsætning, er der den vanskelige og den nemme metode. Den vanskelige handler om måden vi tilbyder behandling og organiserer os i klinikken. Efter min mening, er denne metode noget alle klinikker og klinikkens patienter have størst gavn af på kort- og langt sigt. Men som indikeret, er den ikke nem. Det kræver tid, fokus og et dedikeret team.


Den nemmeste vej

Den klart nemme metode er at hæve priserne. Her skal man bare lige huske, at det kun er de frie priser vi kan hæve. Da de overenskomstfastsatte priser ikke korrigeres efter inflationen, skal vi altså hæve priserne på vores frie ydelser proportionelt, så de dækker det samlede tab pga. inflationen.


Lad os tage et eksempel.

Hvis en kliniks samlede sygesikringshonorar udgør 20% af omsætningen, skal klinikken hæve sine frie priser med minimum 3,75% for at kompensere for en inflation på 3%.


Da prisen på mange danske tandplejeydelser generelt har ligget fuldstændigt stabilt over de sidste 15-20 år, er indtjeningen på ydelserne faldet. Ikke bare en lille smule, men temmeligt drastisk. Hvis det fortsætter, vil det blive tiltagende vanskeligt at drive en dansk tandklinik med et finansielt overskud.


Med en markedssituation hvor udbuddet af tandlæger er for lavt i forhold til efterspørgslen (der er pt. ca. 400 ledige tandlægestillinger!), giver det ingen mening, at fastholde priserne på et niveau, hvor klinikkernes rentabilitet bare falder og falder.


Det er stort set risikofrit

En prisstigning på 4-5% vil ikke blive bemærket blandt patienterne. Jeg har set adskillige eksempler på, hvordan priser er blevet hævet med op til 20%, uden at en eneste patient har bemærket det. Jo mere man hæver sine priser, jo vigtigere bliver den oplevelse patienterne får i klinikken og som får klinikken til at adskille sig fra de øvrige klinikker.


De dynamikker der knytter sig til pris og prisopfattelse, er et område, som jeg synes er super spændende. Men for ikke at få bloggen til at udvikle sig til en helt roman, vil jeg stoppe her for denne gang. Jeg håber denne uges opslag har været med til at gøre dig bevidst om behovet for en løbende korrektion af klinikkens priser, der som minimum afspejler ændringerne i inflationen og/eller forbrugerprisindekset.


Blogopslagene udgives en gang om ugen. Hvis du vil være sikker på at få et link direkte til de nyste opslag, skal du melde dig til bloggen. Det gør du ved at klikke på "login" øverst i højre hjørne. Følg anvisningerne, så modtager du et link direkte til bloggen, hver gang der udkommer et nyt opslag.

Holder du op med at klikke dig ind på bloggen via linket i dine e-mails, bliver du automatisk afmeldt bloggen efter nogle uger.


Hvad er du bedst til?

Hvad giver klinikken mest værdi på kortest muligt tid? Det kan være vanskeligt at definere, når man dagligt er begravet i tandbehandlinger, forsikringssager, personaleplaner, lønberegninger, småreparationer, implementering af de seneste regler udstukket af en eller anden offentlig instans og et presset familieliv. Ligesom det ofte er forskelligt fra klinik til klinik, hvad der giver mest værdi.


Hvis du vil gøre det nemmere for dig selv uden risiko eller meromkostninger, er du altid velkommen til at skrive eller ringe til mig.

Tandlæge Jesper Hatt - Hatt Consulting

Mange venlige hilsner

Tandlæge

Jesper HattT: +45 6127 2228
0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page