Har klinikken tabt fokus?

GDPR, Nationale retningslinjer for dit og dat, APV opdateringer, personaleproblemer, rekrutteringsproblemer, træning af nye medarbejdere, forsikringserklæringer, ændringer af makroer, personaletræning, regnskab, en unit, der drypper, osv. osv. Listen er nærmest uudtømmelig.


Kan du genkende følelsen af at have for lidt tid til alt for mange opgaver?

Jeg tror de fleste klinikejere kender denne følelse.


Det er årsagen til at jeg gennem de sidste 7 uger har fokuseret på uddellegering og effektive, automatiserede systemer, som inspiration til at optimere klinikkens workflows.


Det fjerner en stor del af den mentale støj, der fører til stress og burnout.

Klinikejers fokus

Jeg håber du er frisk på en lille praktisk opgave?

  • Stræk din højre arm frem foran dig.

  • Knyt næven og stræk pegefingeren ud, så du peger fremad.

  • Skiftevis spænd og slap af i armens muskulatur, mens du fører pegefingeren mod din næsetip til du rammer næsen.

Hvor meget andet end selve opgaven ovenfor var du i stand til at tænke over, mens du udførte den?... Lad mig gætte: Ingen!


Denne lille opgave illustrerer hvordan mennesker ikke kan fokusere på én opgave og samtidigt holde fokus på en anden.


Da klinikejere er udfordret af rigtig mange opgaver og ansvarsområder på én gang, er det ekstremt vigtigt for klinikejeren, hele tiden at udvælge de fokusområder, der giver klinikken mest værdi, med mindst mulig indsats.


Kliniklederens ansvar

De sidste 2 uger har jeg skrevet om indkøb af forbrugsvarer. Så det falder mig naturligt, at bruge indkøb af klinikkens forbrugsvarer, som eksempel til at illustrere dette opslags pointe.


Hvis man, som klinikejer, vælger, at tage sig af indkøb af forbrugsvarer, kan man ikke samtidigt fokusere på at forbedre de kliniske rutiner, samarbejdet i klinikken, service, workflows, marketing, håndtering af betaligner, osv. osv. Med andre ord: det er en opgave, der stjæler ressourcer fra udviklingen af klinikken.


Det er selvfølgeligt muligt, at budgettet for forbrugsvarer er alt for højt og at alt andet i klinikken kører som smurt. I det tilfælde kan forbrugsvarerne godt være den vigtigste parameter at fokusere på, i en periode til dette er rettet til. Men hvis det ikke er tilfældet, bør man nøje overveje, om det er det rette sted, at lægge sin energi.


Manglende overblik

Hvis vi ser på min tidligere chefs vaner, med at bruge 2-4 timer om ugen på at fokusere på indkøb af forbrugsvarer. Så svarer det til, at han brændte 4-8.000,- dkr af om ugen, på en opgave, som nemt kunne uddellegeres til en medarbejder. Samtidig med, at chefen ikke kunne overskue at gøre noget ved de øvrige udfordringer han havde.


Meld dig til bloggen. Så modtager du automatisk en e-mail med et link til det nyeste opslag hver uge. Det er nemt. Du skal blot trykke på "login" i øverste højre hjørne og følge anvisningen.


Den reelle effekt på klinikkens overskud

Når vi bruger tid og ressourcer på en vigtig opgave, som indkøb af forbrugsvarer, er det essentielt, at kende den reelle effekt af indsatsen.


En gennemsnitlig klinik bruger ca. 5-8% af omsætningen på indkøb af forbrugsvarer. Hvis klinikejeren er i stand til konsekvent at opnå en besparelse på 10% på indkøb af forbrugsvarer. Højt sat, svarer det til en årlig besparelse på 0,8% af klinikkens samlede omsætning. Det giver altså klinikken en forbedring af driftsresultatet på 0,8%.

Lad os lige prøve at sætte nogle reelle tal på procenterne, for at se på effekten i kroner og ører:


Højt sat bruger en klinik 80.000,- dkr. pr. million klinikken omsætter på forbrugsvarer (8%). Hvis klinikejeren konsekvent opnår en besparelse på 10% på indkøb af forbrugsvarer. giver det en årlig besparelse på 8.000,- dkr. pr. million klinikken omsætter……

Den smarte klinikejer

Med disse tal foran os, kan vi begynde at vurdere om det er en god eller dårlig ide, at klinikejeren bruger mange ressourcer på at lede efter besparelser på forbrugsvarer. Eller om der er andre områder i klinikken, der kunne skabe bedre resultater på bundlinjen?

Læg venligst mærke til, at jeg IKKE siger det ikke kan betale sig at fokusere på omkostningerne. Det gør jeg IKKE! Jeg sætter spørgsmålstegn ved om det er hensigtsmæssigt, at klinikejeren bruger sin tid på en opgave, der nemt kan uddellegeres til en anden medarbejder.


Uddellegering af en opgave kræver naturligvis tid til at træne personalet og tillid til, at medarbejderne udfører deres opgaver i overenstemmelse med chefens ønsker. Dette stiller krav til chefens evne til at uddellegere. Med andre ord stiller det krav til vores ledelseskompetencer.


Gør som p