top of page

Fremtidens vindere

Mange siger, at patienterne, eller teamet er det vigtigste i en tandklinik.

Begge dele vil jeg godt opponere imod. Ikke fordi de ikke er afgørende vigtige for klinikken. Men jeg vil gerne sætte det hele lidt mere i perspektiv.Tandlæge

Uden tandlæge - ingen klinik. Tandlægen er en forudsætning for at der kan være en tandlægeklinik. Derfor er den vigtigste person i en tandklinik, efter min overbevisning, tandlægen. Husk - det betyder ikke, at de andre grupper ikke er vigtige. Det betyder "bare", at tandklinikken ikke kan eksistere uden tandlægen.


Derfor er det super kritisk, at tandlægen sørger for at passe godt på sig selv. Dels sit fysiske helbred, men i høj grad også det mentale. Hvis du har set de sidste 20 års selvmordsstatistikker, har du med sikkerhed konstateret, at tandlægerne ligger ubehageligt højt i statistikkerne. Ligesom depression og burnout er forholdsvist hyppigt forekommende blandt vores kolleger. Dette kunne godt indikere, at tandlæger overordnet set, ikke er alt for flinke til at passe på sig selv.

Er du?


Stresscoach Lars Nielsen og jeg tilbyder en forandring.

Tag med på rejsekursus, dybt ind i en af Umbriens gamle, fredede skove. I det renoverede kloster Eremito søger vi stilheden. Stilhed til fordybelse og til at finde glæden. Sammen med en ekspert i anvendt ledelse, samt en mindfulness, NLP og Life coach, tager vi dig på en rejse, hvor du får mulighed for at nulstille dit indre barometer.


Klinikkens team

Næst efter tandlægen kommer tandlægens team. Uden dit team omkring dig, er det umådeligt vanskeligt, at drive klinikken. Ikke at det ikke kan lade sig gøre, at udføre behandlinger uden dit team. Men at drive en klinik med overskud, kræver i dag et team.


Først på tredjepladsen kommer patienterne. For de vælger klinikken aktivt til eller fra. Hvis klinikkens koncept passer til et passende antal patienter, så har du også muligheden for at opbygge en virksomhed, der kommer til at vokse og trives fremadrettet.


Historisk klarede tandlægen sig alene. Han (for det var oftest en mand dengang) behandlede sine patienter alene og sørgede for alt omkring klinikken alene.

På et eller andet tidspunkt blev det klart, at det var mere effektivt, hvis tandlægen fik hjælp til arbejdet ved stolen, i laboratoriet og i receptionen. Til at begynde med, blev disse funktioner varetaget i fællesskab, i en fordeling mellem klinikassistenten og tandlægen.


Den øgede personalestab har gjort det tiltagende komplekst, at drive en klinik. Kompleksiteten går ud over overblikket og øger risikoen for, at klinikejeren står med for mange opgaver på sine egne skuldre.


Trænger du til at nulstille dit indre barometer? For en stund inviterer vi dig til, at glemme GDPR, NIR, personaleproblemer, rekrutering regnskaber, patienter og alt det andet, der påvirker og stresser i hverdagen. Se mere her.


Dentallaboratoriet

På et tidspunkt kom laboratorieteknikeren til. Det gav god mening, at lade en tekniker modellere, slynge og polere guldkronerne for tandlægen. For teknikeren aflastede tandlægen, så tandlægen kunne se flere patienter og udføre opgaver, som kun tandlægen kunne udføre. Alt hvad teknikeren kunne tage sig af, blev uddellegeret til teknikeren.


Klinikkens receptionist

På samme måde blev receptionisten introduceret. Receptionisten var enten en person uden tandfaglig baggrund, eller en klinikassistent, der kunne varetage receptionsfunktionen. Årsagen til at receptionisten blev introduceret, var fordi det gjorde tandlægen og klinikassistenten mere effektive ved tandlægestolen. Herved kunne tandlægen udnytte sine unikke kompetencer bedre og udføre flere behandlinger.


Tandplejeren

I Danmark er det nyeste medlem af det kliniske team (i de fleste klinikker) tandplejeren. Tandplejeren er ikke længere en nyhed, men den seneste person, der er blevet integreret i teamet omkring tandlægen. Ligesom klinikassistenten, tandteknikeren og receptionisten, er tandplejerens opgave, at flytte opgaver fra tandlægen, som tandplejeren kan tage sig af. Dette i et forsøg på, at gøre tandlægen, og dermed klinikken, så effektiv som mulig og derved udnytte tandlægens unikke kompetencer maksimalt.


Finansiel patientrådgivning

I USA har mange klinikker i adskillige år, arbejdet med "financial advisors". Dvs. personer, der er specialiseret i at præsentere patienterne for forskellige måder at betale for deres services hos tandlægen. De overtager typisk samtalen med patienterne når tandlægen har præsenteret behandlingsplanen for patienten og hjælper patienterne med at finde en passende måde, at financiere deres tandbehandling.


Jeg er ikke sikker på, at en finansiel rådgiver er en god ide i Danmark (eller USA for den sags skyld), men det er interessant at se hvordan der opstår flere og flere specialiserede områder, som aflaster og fjerner opgaver fra tandlægen, for at gøre tandlægen mere effektiv og profitabel.


Husk at følge min facebook side, hvis du vil have flere ugentlige råd, tips og tricks relateret til klinikoptimering, salg, service & marketing.


Aligner service

TPS (Treatment planning support) er en af de nyere specialister omkring tandlægen. Her er der ikke tale om en ansat medarbejder. Men derimod en ekstern specialist ligesom dentallaboratoriet, revisoren eller advokaten.

Aligner support tilkøbes efter behov, som en freelance online assistent med speciale i clear aligners. Det er tandlæger, der har specialiseret sig i mere komplicerede behandlinger med clear aligners.


Behandlingssupporten sørger for at selektere mulige kandidater til ortodontiske behandlinger, så tandlægen ikke kommer til at kaste sig ud i unødigt komplekse behandlinger. Afhængig af leverandør, kan TPS hjælpe med at lave den ortodontiske journal, udføre cefalometrisk analyse ud fra digitale laterale ceph optagelser, kommunikere med alignerproducenternes teknikere for dig, udforme og optimere behandlingsplaner, træne og supportere tandplejere og klinikassistenter, samt hjælpe med at yde support ved evt. problemer undervejs i patientbehandlingen.


Dansk support af behandlinger med clear aligners, har kunnet erhverves hos alignerservice.com siden 2020. Det er nemt, sparer klinikken enorme mængder tid og penge, samt øger kvaliteten og sikkerheden i en forholdsvis kompleks behandling. Det giver klinisk tryghed og en bedre forretning.


CBCT fjerndiagnostik

Et andet eksempel på en specialiseret online tjeneste, er diagnostik af 3D CBCT optagelser. I Danmark har man i adskillige år, kunnet købe sig til fjerndiagnostik hos Hanne Hinze. Ligesom Indien har adskillige service udbydere, der tilbyder diagnostisk af høj kvalitet på engelsk. Igen er her tale om en opgave, der vil tage den almindelige tandlæge enorme mængder tid, at udføre. Ikke nok med at det tager uforholdsmæssigt lang tid. Sammenlignet med specialistens diagnostik, er den enkelte tandlæge, der udfører alle mulige andre opgaver, oftest ikke nær så god.


Køb af fjerndiagnostik, forbedrer diagnostikken og dermed behandlingen af patienten. Ligesom det sparer tandlægen en masse tid. Tid der omsat til stoletimer ville koste klinikken en mindre formue, sammenlignet med prisen på fjerndiagnostik.


Udvikling eller afvikling?

Som det fremgår af ovenstående, er der løbende tilkommet flere og flere services til tandklinikker. Fælles for alle services er, at de har gjort klinikkerne mere effektive og dermed mere produktive og konkurrencedygtige. De klinikker, der ikke har udnyttet de nye teknologier og services, er over årene langsomt blevet afviklet.


I andre brancher har vi set den samme form for udvikling.

Alle store europæiske bilmærker tilbyder en mobilitetsservice. Denne har alle bilfirmaerne outsourcet til den samme eksterne servicevirksomhed, der har specialiseret sig i at servicere nødstedte kunder for forskellige virksomheder. Så når BMW, Mercedes eller Audi outsourcer denne service. Gør de det fordi det er bedre og billigere. På den måde varetages deres interesser bedre end de selv ville være i stand til.


Fremtidens tandklinik

Set i et historisk perspektiv, er det derfor spændende og til tider skræmmende, at tænke over hvad der kommer til at ske i fremtiden. Et er sikkert. Om 20 år praktiserer tandlæger helt anderledes end i dag.


For at skabe en sund virksomhed, der også vil kunne overleve i fremtiden (læs: sælges), er vi nød til at forholde os til hvordan vi kan udvikle virksomheden, så den ikke blot opretholder status quo, men løbende forbedres og holdes tidssvarrende i måden den drives.


Del dine tips & tricks

Skulle du nu ligge inde med nogle konkrete tips eller erfaringer, der relaterer sig til det jeg har skrevet om, som du mener dine kolleger kunne have glæde af. Vil jeg blive meget glad, hvis du skriver om dem i kommentarfeltet herunder. Alternativt kan du poste dem på min facebook side.

Har du spørgsmål til bloggen eller din er også velkommen til at skrive eller ringe for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig.


Tlf: +45 6127 2228


Mange venlige hilsner

Tandlæge

Jesper Hatt
Hvis du vil have flere ugentlige råd, tips og tricks relateret til klinikoptimering, salg, service & marketing, kan finde mig her på facebook

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page