top of page

Balance mellem arbejde og fritid del 1

Opdateret: 23. jan.

Din private vision som tandlæge & klinikejer

Jeg håber du nyder din sommerferie på en måde, hvor du overhovedet ikke tænker på tænder, klinik, personale, NIR, journalmakroer, dentalt udstyr eller lignende😊 Med andre ord håber jeg, at du bruger din tid på at nyde livet.


Det bliver sjovere, at gå på arbejde, når man selv har skabt, eller haft indflydelse på sin arbejdsplads. Når vi får lov til at lave mere af det, som vi synes er allersjovest, på en måde, der giver et finansielt og emotionelt overskud. Det er også dejligt, når de mennesker vi har ansat, er nogle mennekser vi godt kan lide at omgås og som dagligt hjælper med, at skabe den klinik, som vi drømmer om. Alt sammen på en måde, så vi ikke selv behøver bekymre os om alle detaljerne i den daglige drift - for det tager personalet sig af i overenstemmelse med vores forventninger. På den måde kan vi tage på ferie i 4-6 uger, uden at skulle bekymre os om klinikken. Uden at modtage opkald og e-mails om ting eller opgaver vi skal forholde os til.


Hvis du har det ligesom mange af dine kolleger, giver du sikkert et suk fra dig lige nu, mens du tænker: "Gid det var sådan!"

Har du det også på den måde?

Så skal du læse videre og følge med i de kommende blogopslag, hvor jeg trin for trin beskriver hvad der skal til, for at du kan skabe nogle tilsvarrende rammer. For det er faktisk muligt for de fleste klinikejere, at få en klinik, der kører på autopilot, har en velfungerende, harmonisk personalegruppe, er profitabel og giver dig frihed uden afbrydelser. Frihed, du kan bruge på at restituere, uden konstant at skulle tænke på klinikken og på tænder. For det er på den måde, du bliver klar til, at blive den bedste udgave af dig selv. Både som tandlæge og som privatperson.
Kvinde sidder i en lænestol på en hvid sandstrand og læser i en bog

Balance mellem arbejde og fritid

At være tandlæge og klinikejer er en stor udfordring, der kræver masser af faglighed, dedikation og engagement. Mens det at drive en succesfuld klinik er vigtigt, er det også afgørende at tage sig tid til at udforme en privat vision for at skabe balance mellem arbejde og privatliv.


I dette oplag ser vi på, hvorfor det er vigtigt for en tandlæge og klinikejer, at have en privat vision først, før klinikken får udformet sin egen vision. Ved at sikre, at klinikvisionen understøtter den private vision, kan du skabe en klinik eller en hverdag, der beriger livet frem for at suge det langsomt væk dag for dag.


Ferie uden forstyrrelser

Da jeg var klinikejer, havde jeg på et tidspunkt behov for, at komme væk fra klinikken i 4 uger, for at restituere og bruge tid med min familie. Inden jeg tog afsted, talte jeg med min receptionist om hvordan de kommende 4 uger. Hun fortalte mig hvad hun havde planlagt, for at kunne drive klinikken uden min tilstedeværelse. Dernæst havde vi et møde på 30 minutter med klinikkens team, hvor vi gennemgik planen sammen.


På vej på ferie, vidste jeg, at jeg havde fået ryddet op i div. papirer og erklæringer. Ligesom jeg vidste, at mit personale havde styr på hvad de skulle gøre, nærmest uanset hvad de ville blive konfronteret med. Ikke fordi vi havde gennemgået alle tænkelige scenarier, for det er fuldkommen umuligt i praksis. Derimod kendte de klinikkens vision, vores mål, rammerne for at nå målene og havde brugt tid på, at kalibrere denne viden i forhold til fremtidige planer, reelle problemer og fejl vi havde begået i forhold til de rammer.


Det betød med andre ord, at jeg kunne fokusere på det vigtigste for mig på det tidspunkt: Min familie, mig selv og de oplevelser vi skulle have sammen.


Undervejs i min 4 ugers ferie fik jeg én e-mail med en nem opgave, som krævede, at jeg brugte mit personlige nem-id, inden jeg kom hjem.


Hvad sker der efter ferien?

Da jeg efter 4 ugers ferie trådte ind i klinikken igen, var det som om jeg havde forladt klinikken dagen forinden. Jeg brugte en halv time med min receptionist til at blive sat ind i de problemstillinger teamet havde løst selvstændigt, som hun vidste jeg satte pris på at få informationer omkring. Derefter fortsatte arbejdet i roligt tempo, ligesom vi plejede.


Baseret på erfaringer fra 5 år som konsulent for danske og udenlandske klinikker, har jeg forsøgt, at skabe et overblik over de dele, der er vitale for at kunne skabe en klinik, som den jeg lige har beskrevet. Det er vigtigt for mig at fremhæve, at de beskrevne trin ikke leder til en bestemt type klinik, men kan bruges til alle former for klinikker.


En klar retning

Din klinik er helt unik og skal repræsentere dine personlige værdier - i hvert fald hvis du på sigt skal føle dig glad og tilfreds med dit arbejde, din klinik, dit personale, dine patienter. Det kan den kun hvis dine værdier, ønsker og drømme står helt klart for alle omkring dig. Hvilket igen vil smitte af på dit privatliv.

Desværre er det sjældent jeg møder klinikker med en stærk retning, som alle i teamet kender, er samlet om og som de efterstræber at gå i, i samlet flok.


I dette og næste uges blogopslag, har jeg derfor forsøgt at beskrive 5 dele, som er vitale forudsætninger for, at kunne opbygge en klinikkultur, der understøtter en tandlæge og klinikejers liv. Alt sammen på en måde, så klinikken bliver et dejlig arbejdsplads, som teamet har lyst til at forblive en del af og som patienterne er vilde med.Del 1: Klinikejerens udfordring

At være klinikejer som tandlæge er en betydelig udfordring. Udover at levere behandlinger af høj kvalitet, skal en klinikejer også håndtere en bred vifte af administrative opgaver såsom personaleledelse, markedsføring, økonomistyring og strategisk planlægning. Det kan være en overvældende byrde at jonglere alle disse ansvarsområder samtidigt.


På mange lederkurser bliver man sat til at udforme en vision og mission for klinikken. Det er også meget fornuftigt. Jeg mener bare, at en privat vision bør udformes først. For ellers kommer klinikken til at få førsteprioritet i livet, hvilket medfører, at livet udenfor klinikken, kommer til at lide til fordel for klinikken.


Ofte kan klinikejeren blive fanget i en ond cirkel, hvor fokus udelukkende er på klinikken. Der kan opstå en ubalance mellem arbejde og liv, hvor klinikken sluger al ens tid og energi. Det kan have negative konsekvenser for den personlige trivsel, familieliv, fritid og generel livskvalitet. Det er vigtigt at forstå, at en sund work-life balance er afgørende for både fysisk og mental velvære.


Hvad skal være din primære drivkraft?

En af årsagerne til denne ubalance er ofte manglen på en klar og veldefineret privat vision. Uden en privat vision bliver klinikken den primære drivkraft i tandlægens liv. I sådan en situation kan vi nemt blive fanget i en cyklus af arbejde og stress. Det er her behovet for en privat vision kommer ind i billedet.


Ved at have en privat vision skaber du en mulighed for at definere dine overordnede livsmål og værdier. En privat vision fungerer som en guide og et kompas, der hjælper tandlægen eller klinikejeren med at træffe beslutninger og prioritere sine aktiviteter og ansvarsområder i overensstemmelse med sine personlige ønsker og behov.


En privat vision kan omfatte forskellige aspekter af ens liv, såsom familiære forpligtelser, personlig udvikling, sundhed og velvære, fritidsinteresser og sociale relationer. Ved at have en klar vision for dit personlige liv kan du skabe balance og harmoni mellem dit professionelle og personlige liv.


Betydningen af den private vision

Når vi starter med at etablere en privat vision sætter vi fokus på at opnå personlig tilfredshed og velvære. Dette er afgørende for at kunne trives både som tandlæge og som individ. En tandlæge, der tager sig af sit eget velbefindende, vil have mere energi, motivation og engagement til at lede sin klinik og tage sig af sine patienter på bedste vis. Det skaber med andre ord en bedre balance mellem arbejde og fritid.


Samlet set er det vigtigt at erkende, at klinikken ikke bør være den eneste drivkraft i en tandlæges liv. Ved at prioritere og udvikle en privat vision først kan du opnå en bedre balance mellem arbejde og liv, og dermed sikre, at klinikken understøtter dit liv og din trivsel, frem for at dominere det.

Det her gør sig i øvrigt ikke kun gældende for tandlæger. Jeg har været med til at arbejde med andre brancher, som f.eks. landbrug og vinhandel, hvor det har ligeså stor indflydelse på balancen mellem arbejde og fritid.


Del 2:

Vigtigheden af en privat vision

En privat vision er et personligt kompas, der guider tandlægen i hendes overordnede livsmål og værdier. Den hjælper med at skabe balance mellem arbejde og livet og sætter fokus på at opnå personlig tilfredshed og velvære. En tandlæge skal først og fremmest tage sig af sig selv for at være i stand til at lede og pleje andre.


Fyrtårn lyser i natten

En privat vision er afgørende for både klinikejere og ansatte tandlæger, da den fungerer som et fundament for at skabe balance og trivsel mellem arbejdet og livet udenfor klinikken. En privat vision er en klar beskrivelse af de ønskede resultater, mål og værdier for ens personlige liv. Den hjælper med at definere, hvad der virkelig betyder noget for os uden for klinikken og giver retning for at opnå et meningsfuldt og tilfredsstillende liv.


Her er nogle grunde til, hvorfor en privat vision er vigtig for en klinikejer:

  1. Retning og formål: En privat vision giver dig retning og formål i livet. Det giver et overordnet mål at stræbe efter og hjælper med at opnå en følelse af mening og glæde. Ved at have en klar vision kan vi som tandlæger og klinikejere sætte realistiske og meningsfulde mål, der er i tråd med vores personlige værdier og ønsker.

  2. Prioritering af værdier: En privat vision giver mulighed for at identificere og prioritere ens værdier. Det hjælper os med at forstå, hvilke aspekter af vores liv der er vigtigst, og sikrer, at vores handlinger og beslutninger er i overensstemmelse med disse værdier. Dette kan bidrage til at skabe en følelse af harmoni og autenticitet mellem vores personlige og professionelle liv.

  3. Balance mellem arbejde og fritid: En privat vision hjælper med at skabe balance mellem arbejde og fritid. Ved at definere vores personlige mål og ønsker kan vi identificere, hvordan vi ønsker at fordele vores tid og energi mellem klinikken, familieliv, fritidsinteresser og personlig pleje eller egenomsorg. Dette gør det muligt at skabe en mere harmonisk og tilfredsstillende livsstil.

  4. Beslutningstagning og fokus: En privat vision fungerer som et værdifuldt redskab til at træffe beslutninger og opretholde fokus. Når vi har en klar vision for vores personlige liv, kan vi bedre vurdere, hvilke muligheder, projekter eller forpligtelser der er i overensstemmelse med vores vision og værdier. Det hjælper os med at undgå at blive overvældet af unødvendige distraktioner og gør det lettere at prioritere og koncentrere os om det, der virkelig betyder noget.

  5. Trivsel og selvpleje: En privat vision fremmer trivsel og selvpleje. Det inkluderer ofte elementer som sundhed, velvære, personlig udvikling og sociale relationer. Ved at have en klar vision for hvert af disse områder kan vi prioritere vores egen velvære og sørge for at afsætte tid og ressourcer til at pleje os selv. Dette er afgørende for at opnå en god work-life balance og forblive engageret og passioneret som tandlæge og som klinikejer.

En dynamisk guide til at tage beslutninger

En privat vision er ikke en statisk erklæring, men snarere en levende og udviklende guide for en klinikejer såvel som en tandlæge (eller tandplejer, klinikassistent eller receptionist for den sags skyld). Det er vigtigt, regelmæssigt revidere og tilpasse sin vision i takt med ændrede livsomstændigheder og mål. Ved at have en klar og meningsfuld privat vision, kan en klinikejer skabe et solidt fundament for at udforme en klinikvision, der vil støtte og berige hendes liv frem for at dræne det.


Husk altid at konsultere fagfolk, såsom erhvervscoaches eller mentorer, der kan hjælpe med at udforske og definere din privatvision på en effektiv måde.


Få klinikken til at understøtte dit privatliv

Kunne du tænke dig at ændre noget, så du får en klinik, som understøtter dig liv finansielt og emotionelt, frem for at dræne dig mentalt? I næste uge får du yderligere 3 dele, der giver et overblik over hvordan den private vision understøtter klinikkens vision og hvordan det kan bruges til at skabe din drømmeklinik. Desuden vil du kunne downloade en gratis guide, til at lave din egen private vision.


Få en notifikation når der kommer nye opslag på bloggen, inklusiv gratis guides og checklister du kan downloade og bruge til at skabe den klinikdrift du drømmer om. Meld dig til bloggen. Bare tryk på knappen herunder og følg anvisningerne. Så får du en email, med et link til de nyeste opslag, så snart de bliver udgivet. Det er gratis og helt uforpligtende.Tandlæge Jesper Hatt i lyserød skjorte smiler

Vi ses i det næste blogopslag.


Mange venlige hilsner

Tandlæge & konsulent

Jesper Hatt


T: +41 78 268 0078"Hos Hatt Consulting forstår vi, at tandlæger og klinikejere har store drømme og mål for deres praksis. Vi er dedikerede til at hjælpe dig med at omsætte dine ambitioner til virkelighed gennem personlig rådgivning, skræddersyet online- og in-house kliniktræning.


Vores erfarne team af eksperter inden for tandlægebranchen er specialiseret i at støtte tandlæger og klinikejere med at opnå succes på deres egne præmisser. Vi tror på at skabe en stærk forbindelse mellem dine personlige værdier og din klinikvision, så du kan skabe balance og trivsel i både dit personlige og professionelle liv.


Uanset om du ønsker at forbedre ledelsesfærdigheder, optimere klinikkens drift eller opbygge en enestående patientoplevelse, er vi her for at guide og støtte dig på din rejse. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der passer til dine unikke behov og mål.


Kontakt os i dag, og lad os sammen skabe en strategi, der hjælper dig med at nå dine drømme og skabe en succesfuld og bæredygtig klinik. Lad os arbejde sammen mod en fremtid, hvor du trives som tandlæge og klinikejer."

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page