top of page

Genvej til klinisk succes

I sidste uge skrev jeg om hvordan Pankey-Mann-Schuylar gruppen udviklede en simpel proces, der bryder komplekse problemer ned i simple segmenter. Desuden fik jeg endnu engang delt min begejstring for the Pankey Institute.


Derfor kan det måske forekomme besynderligt, at jeg i dette opslag kommer til at referere til Peter Dawson (Stifter af Dawson academy). Med viden om, at Pete Dawson var med til at stifte the Pankey Institute, en af de varmeste fortalere for L.D.Pankeys principper og en af de største bidragsydere til the Pankey Institute gennem hele sit liv. Giver det måske lidt mere mening.

På Pankey institute bliver man ofte opfordret til at tage Dawson Academy's curriculum efter endt forløb på Pankey, ligesom Dawson anbefaler Pankey. (Her i parentes kan jeg bemærke, at Frank Spear har været underviser og leder af the Pankey Institute. Der hænger fortsat et portræt af ham i masters hall på insituttet. Hvis man ser nærmere efter, minder undervisningen hos Spear education i høj grad om undervisningen på Dawson academy.)


Sammen med min gode ven Marc Onuoha, har jeg haft fornøjelsen af, at udarbejde og gennemføre nogle 2 dages hands-on kurser i funktionel okklusion. Marc har taget en komplet efteruddannelse på Dawson Academy i USA, ligesom jeg har taget en komplet efteruddannelse på The Pankey Institute i USA. Måden vores viden passede til hinanden var som 2 tandhjul, der passede perfekt til hinanden. De steder jeg følte mig svag, var Marc ekstremt stærk og omvendt. Det vidner om den måde de 2 uddannelser komplimenterer hinanden.


Peter Dawson er af utallige tandlæger karakteriseret, som en mester i at løse okklusale problemer. Han var desuden en mester til at beskrive de tekniske trin, der kræves for at opnå succesfulde restaureringer. Dem skal vi se lidt nærmere på i dag.


I følge Pete Dawson, forsøger mange tandlæger at skyde genvej i måden de udfører de enkelte behandlinger og i måden de behandler deres patienter generelt. Disse genveje ender ofte med at koste langt mere tid og flere penge, end hvis man havde valgt den optimale behandling fra starten. Han udformede en liste med 12 procedurer, der skal udføres med omhu for at en restaurering bliver succesfuld.

Prøv evt. at sammenligne dine egne procedurer med Pete Dawsons.


Inden vi kommer til de 12 procedurer, vil jeg lige bemærke, at jeg forventer læserne vil inddeles i 2 grupper: Den ene gruppe er blandt de ca. 250 kolleger, der har taget efteruddannelse i funktionel okklusion. De vil typisk sidde og nikke anerkendende til nedenstående. Den anden grupper er de, der ikke har været afsted endnu. Her er det min opfattelse (jeg kan tage fejl), at flere vil ryste på hovedet og tænke, at det er fint nol alt sammen, men lige i overkanten af hvad der behøves.


Jeg vil gerne anbefale dig, at læse de følgende 12 punkter med et åbent sind og tænke på, at dette er skrevet med henblik på at blive den teknisk dygtigste tandlæge man kan blive. Længere nede i teksten vil du få mulighed for at downloade en handlingsplan, der kan hjælpe dig med at blive en teknisk dygtigere tandlæge, Handlingsplanen indeholder et skema, som du kan bruge til at evaluere dine egne kompetencer og dermed være med til at hjælpe dig med at fokusere på de områder, hvor du hurtigst vil få størst mulig effekt af at træne dine kompetencer.


Nå nok om det. Lad os se på Pete Dawsons 12 procedurer,


 1. Udfør en grundig undersøgelse. Denne inkluderer en undersøgelse af hals, nakke og hoved. Herunder en grundig gennemgang af muskler, led, tænder, parodontium og okklusion, med en analyse af sammenhængen mellem de fund man gør sig. Røntgenbilleder, kliniske fotos, aftryk af begge kæber, en omhyggelig bidregistrering, inkl. ansigtsbueregistrering og indstøbning af modeller i artikulator. I følge Pete Dawson vil ingen dygtig tandlæge påbegynde en restorativ behandling, uden forudgående analyse af artukulatorindstøbte modeller, kombineret med viden fra undersøgelsen.

 2. Visualiser dit slutresultat. Inden du overhovedet rører patienten, vil du vide hvordan slutresultatet skal se ud. Derfor er det essentielt, at du visualiserer din endelige behandling i 3D på indstøbte modeller. Kun på den måde, kan du skabe dig et nogenlunde overblik over hvordan de endelige restaureringer vil fungere i patientens mund. En digital simulering af det æstetiske resultat, er derfor ikke anvendeligt. Mange springer dette vigtige trin over i deres forsøg på at spare tid. De mest indsigtsfulde tandlæger, vil visualisere det endelige resultat og vejen dertil, på en måde så de har et komplet overblik over hvert eneste step i behandlingen. På den måde undgår de ubehagelige overraskelser undervejs i behandlingen.

 3. Skab en behandlingsplan med en passende behandlingssekvens. Når du har visualiseret behandlingen og har et overblik over hvordan du kommer fra A til Z, er det tid til at skrive planen ned. Det behøver ikke være en kompleks dokumentation, men en tydelig "køreplan", der indikerer alle de nødvendige trin i behandlingsplanen, inklusive alle de nødvendige behandlinger og rækkefølgen undervejs.

 4. Sørg for at vævene er sunde FØR du påbegynder en endelig restorativ behandling. Hvis ikke blødtvævene er sunde, er det vanskeligt at vide præcist hvor margo gingiva ender op med at være. Desuden er det langt nemmere at tage gode aftryk (både konventionelle og IO scan), ligesom det er langt nemmere, at arbejde med adhæsiv teknik. Når man arbejder med sundt blødtvæv er det langt hurtigere, at komme i mål med en restorativ behandling.

 5. Præparer tænderne med den største præcision. Når det kommer til præparering, er hastværk virkeligt lastværk. I stedet for at fokusere på hastighed, læg da fokus på at skabe den perfekte præp-grænse hele vejen. Det skal være så godt, at der ALDRIG kan rejses tvivl om, hvor din præp-grænse løber. Hverken når du skal evaluere dit aftryk, den efterfølgende model. Kun når restaureringen er cementeret, skal det være nærmest umuligt, at afgøre hvor grænsen løber.

 6. Brug forstørrelse. En af de bedste måder, at opnå en fuldkommen perfekt præparation, er ved at kunne se meget meget tydeligt, hvad du laver. Hvis du vil opnå ydmyghed omkring dine egne kompetencer, skal du bare kigge på dine præparationer under 25x forstørrelse. Hvis du anvender lupbriller, eller endnu bedre mikroskop, opnår du langt højere præcision i hvert eneste trin. Som Pete Dawson altid sagde: "The better you can see, the better you can do".

 7. Verificer præcisionen af din præparation i aftrykket. Når patienter ender med inflammeret væv, eller sekundær caries i relation til cementerede restaureringer, findes årsagen ofte i upræcise aftryk. I følge et dansk stude, der blev gennemført for nogle år siden, var 85% af ALLE aftryk, der blev modtaget på de største danske laboratorier KOMPLET UEGNEDE til at fremstille restaureringer efter. Så Pete Dawsons observationer er ikke kun gældende i USA, men i høj grad også her i landet. Brug de 7-8 minutter ekstra på at få et perfekt aftryk, det kan spare dig for problemer med at rette op på den manglende nøjagtighed (Sekundær caries og parodontale problemer) de efterfølgende 10-15 år.

 8. Verificer nøjagtigheden af dine modeller. Dette betyder, at du skal trimme dine egne modeller. Det er den eneste måde du får en model retur fra teknikeren, der er så præcis, som du forventer den skal være. Det virker måske fuldkommen overdrevet, men det er i fokus på detaljerne, at de ægte mestre udvikles.

 9. Verificer bidregistreringernes præcision. Både i munden og på modellerne. Selv med de mest fantastiske og præcise aftryk, fejler din restaurering, hvis ikke bidregistreringen er præcis. Den største frustration i praksis opstår ofte, når vi skal slibe vores smukke nye porcelænsrestaureringer for at få dem til at passe. For at undgå dette, er du nød til at dobbelttjekke bidregistratets præcision OG modellernes præcision. (Ingen støbeperler pga. bobler i aftrykket, eller lignenden fejl som følge af manglende overflader pga. fejlbehæftede IO scans)

 10. Gode provisorier. Det bedste tidspunkt at arbejde med æstetik er når du udformer dine provisorier. Er patienten tilfreds? Det er nu du skal finde ud af det. Når du præparerer flere tænder, tjener provisorierne desuden som retention. De holder tænderne i samme position, som da du tog dit aftryk. Gode provisorier, passer perfekt, er polerede æstetiske og hjælper blødtvævet med at forblive sundt. De er en nødvendighed, men en hyppigt overset detalje.

 11. Giv teknikeren al den information, der skal til for at han/hun kan lave et fantastisk stykke arbejde. Uanset hvor præcist og omhyggeligt du arbejder ved stolen, er en stor del af dit arbejde spildt, hvis du ikke leverer optimale instruktioner til din tekniker. Aftryk og modeller er nævnt. Men derudover er der behov for fotos - hellere for mange end for få. Indstøbte modeller af godkendte provisorierne på plads i munden. (Optimalt har din tekniker været med til at udforme din endelige behandlingsplan).

 12. Verificer laboratoriets præcisionsarbejde. Ethvert step i udarbejdelsen af en endelig restaurering, indeholder en risiko for indarbejdelsen af små fejl. Mange minimale afvigelser vil i den sidste ende resultere i store afvigelser. Derfor er det vigtigt, at kontrollere arbejderne fra teknikeren grundigt ved modtagelsen - inden de prøves i munden på patienten. Normalt følger der et sæt uberørte sæt modeller med præparationerne med de indstøbte modeller og arbejdsmodellerne. Sørg for at teste restaureringerne på både arbejdsmodellerne og på de uberørte modeller. Husk: Det virker meget mere prof, når patienterne oplever alt bare spiller og føles som en leg. Hvorimod vi kommer til at fremstå uprofessionelle, når noget vi kunne have testet forud for pt's ankomst til klinikken, ikke er under vores kontrol.... Fordi vi først opdager det når patienten sidder i stolen. Det gør patienterne utålmodige og giver ridser i vores image (brand).


Der er en sidste læring, som er involveret i at kende sit eget arbejde. Det er at kende sine egne begrænsninger. Kan du huske hvordan jeg i sidste uge beskrev, hvordan jeg hovedløst kastede mig ud i en større rekonstruktion, uden at have de rette kompetencer? Dét vil jeg gerne advare imod. Ikke alene føles det umådeligt ubehageligt, at stå i en sådan situation. Det forfulgte mig også i adskillige år efterfølgende, fordi mit eget arbejde selvfølgelig kunne have været udført langt langt bedre. Så jeg kom til at betale prisen i tid og penge til div. omlavninger, samtidig med, at behandlingen aldrig blev helt super fantastisk.

Så min anbefaling er helt klart følgende: Hvis du er i gang med at lære hvordan du arbejder præcist (se ovenstående 12 punkter fra Pete Dawson), så undlad at påtage dig cases, der overgår dit aktuelle kompetenceniveau. Med mindre du har en mentor, som du arbejder sammen med. Næst efter dine kliniske kompetencer er dit omdømme det mest værdifulde du har. Lad være med at risikere dit omdømme på at lave arbejde med lav grad af præcision.


Hvis du vil have et realistisk overblik over hvor du står i fht. dine tekniske kompetencer. Kan du downloade en guide og en handlingsplan her. Guiden er gratis for medlemmer af bloggen.


Kommunikation

I næste uge går jeg videre med denne uges tema, men i en mindre teknisk retning. Det kommer til at handle om kommunikation. For hvis vi ikke formår at kommunikere med dine patienter, så de får lyst til, at investere i den behandling de har behov for. Så kan alle vores kliniske kompetencer være ligegyldige.


Hvis du vil være sikker på at få en notifikation om det kommende opslag, skal du:

 1. Trykke på "login" øverst i højre hjørne af siden og følg anvisningen, så får du automatisk en mail med et link direkte til det nyeste blogopslag en gang om ugen. Desuden modtager du en mail med et link til flere gratis guides, tips og tricks.

 2. Følge min facebook side, hvor jeg ugentligt uploader links til bloggen og jævnligt poster tips og tricks. Du kan følge linket til siden her.


Begrænsninger

Vi har opdateret hjemmesiden og fået lavet en mere overskuelig online kursusportal, hvor du kan læse om de kurser og workshops vi holder i løbet af 2021. Tjek siderne ud og skriv gerne til mig hvis du har forbedringsforslag.


Med de aktuelle Coronarestriktioner, er der maksimalt plads til 4 deltagere på vores kurser. Udbuddet af kursuspladser er derfor stærkt begrænset.

Tak fordi du læste med.

Mange venlige hilsner Tandlæge Jesper Hatt Hattconsulting.com T: +45612722280 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentarios


bottom of page