overblik over 2021

Opdateret: 7. jan. 2021

Året er ved at være gået. Julen er knap nok overstået. Fælles for de fleste af os er, at vi har nogle dage, hvor julefreden sænker sig over vores hjem... i en hvis grad. Der er måske ikke så meget godt at sige om Coronakrisen. Men den har tvunget mange af os til at bruge tid alene. Børn i en sådan situation keder sig typisk. Det håber jeg til en vis grad også gør sig gældende for dig. For når vi keder os, kommer vi på afstand af alle de problemer, der stresser os i vores hverdag.Nytårsfortsæt

Mange personer jeg kender, begynder i denne tid at overveje et nytårsfortsæt. Personligt tror jeg ikke på nytårsfortsæt. Primært fordi de er drevet af ukonkrete drømme, som man kommer op med nogenlunde i sidste øjeblik. Der er ingen konsekvenser ved at undlade at arbejde på at nå nytårsfortsættet. De folk du evt. fortæller om dit fortsæt, er typisk i en mental tilstand, der ikke tillader dem at huske ret meget af dit nytårsfortsæt dagen efter. Hvilket du godt er klar over og derfor ved ikke er særligt forpligtende. Når du læser videre, vil du opdage hvorfor det er en uholdbar strategi, hvis du virkeligt ønsker forandringer.


Når vi i julen kommer på afstand af vores dagligdagsproblemer, får vi et mentalt pusterum, der gør os i stand til at se alt i et lidt større perspektiv. Afhængig af omfanget af problemer (eller bøvl, om du vil). Når du kan se alt lidt mere fra oven, har du mulighed for at træffe nogle bedre strategiske beslutninger, der kombineret med din vilje til at forfølge strategien vil føre dig tættere på dine drømme.


Hvis du ikke sætter tid af - minimum en gang årligt - til at tænke over hvor du er på vej hen med din klinik og din karriere. Hvordan kan du så vide om du er på vej til et sted du har lyst til at være?


Fra Alice i eventyrland:

Alice: Kunne du fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå herfra?

Filurkatten: Det afhænger af, hvor du skal hen.

Alice: Det ved jeg faktisk ikke.

Filurkatten: Så betyder det ikke noget, hvilken vej du vælger.


Hvilke spørgsmål skal du så stille dig selv for at finde ud af om du er på vej i en ønskværdig retning?

Pankey Cross

Uden at det skal blive for højtragende filosofisk, vil jeg trække på "the Pankey Cross", som jeg fik med fra min efteruddannelse i USA. L.D.Pankey tog udgangspunkt i Aristoteles filosofi om lykke. I følge Aristoteles opnår mennesker en tilstand af lykke i korte øjeblikke gennem livet. Kun når vi har komplet balance mellem elementerne: Arbejde - leg - kærlighed og tilbedelse, vil vi opnå en tilstand af lykke. Hvis vi er bevidste om denne balance, kan vi opnå flere lykkelige momenter når vi bevidst arbejder på at skabe denne balance.


L.D. Pankey var optaget af at skabe lykke i tandlægefaget. Han havde set alt for mange mennesker lide pga. deres mangelfulde orale helbred. Ligesom han havde set mange patienter lide under den tandbehandling de var blevet udsat for. Sidst men ikke mindst havde han oplevet hvor utilfredsstillende det kunne være, at arbejde som tandlæge, som om der manglede mening med hvervet.


Tilblivelsen af en stærk vision

L.D. Pankey startede med at praktisere i 1930'erne. Dengang var den mest gængse behandling ekstraktion. Som regel af alle tænder, efterfulgt af fremstilling af et helsæt. Der var flere begivenheder, der formede L.D. Pankey, men særligt én begivenhed fik ham til at udarbejde en klar vision, der kom til at ændre hans liv dramatisk. Det var da hans mor skrev, at hun håbede han aldrig ville behandle sine patienter ligeså usselt som hendes tandlæge lige havde gjort det. Hendes selvværd og lyst til livet var blevet ødelagt, da hun havde fået fjernet sine tænder og fået et helsæt.


Denne begivenhed, og indsigt i patienternes oplevelse af at få et helsæt, fik L.D.Pankey til at love sig selv, aldrig mere at ekstrahere en eneste tand igen. I datiden var det et nærmest umuligt løfte at afgive, hvis man ville praktisere som tandlæge. Men visionen var så klar og simpel, at han vidste det var nødvendigt at forlade sin praksis og forsøge at bygge en anden praksis op et helt andet sted i landet (USA). Jeg vil ikke komme ind på hvordan hans liv formede sig, men blot bemærke, at han forblev tandlæge og holdt sit løfte.


I sin stræben efter en anden måde at arbejde som tandlæge, arbejdede L.D.Pankey videre med Aristoteles filosofi og forsøgte at definerede lykke i tandlægefaget, som en tilstand hvor der er komplet balance mellem elementerne: Kend dig selv - kend din patient - kend dine kompetencer - tilfør din viden.


Der er, i sagens natur, utroligt mange mulige spørgsmål og jeg kan ikke komme med en udtømmende liste her. Jeg vil dog forsøge at gennemgå de 4 elementer i løbet af de kommende uger. Mit håb er, at denne indsigt forhåbenligt kan gøre det kommende år mere overskueligt for dig, når du igen står i dagligdagens problemer.

Kend dig selv

Først og fremmest: Kender du dig selv? Ved du hvad der motiverer dig og driver dig fremad?

Ved du hvilken form for personlighed du har og hvordan du opfattes af andre mennesker?

Det handler ikke om at opnå komplet selvindsigt, men det kan være ekstremt givtigt, at kende til nogle basale elementer i vores egne personlighedstræk og på den måde blive mere bevidste om hvordan vi påvirker- eller opfattes af andre mennesker.


Personlighed

Det handler dybest set om hvilken person du er. Hvad fungerer og hvad fungerer ikke til dit temperament? Hvordan har du det med forandringer? Hvad kan du acceptere? Hvordan omgås du andre mennesker? Hvordan påvirker omgivelserne dig, osv.

Du kan tage en simpel DISC personlighedestest, med 4 forskellige personlighedstyper. Hvis du vil gå mere i detaljer, kan du bruge tid på at lære dig selv at kende gennem eneagrammet. Det er en struktureret måde at beskrive personlighedstræk mere nuanceret og fortsat bevare en form for overblik. Med eneagrammet, kan du få op mod 256 forskellige personlighedsprofiler skitseret. (Som jeg husker det).

Hvis du vil fokusere på din egen motivation på arbejdsmarkedet, kan du prøve at finde ud af hvilken arketype du er. Med andre ord, er der mange måder at finde frem til dine personlighedstræk og dermed de styrker og svagheder du har i forhold til hvordan du opfattes af andre mennesker.


Bliver du klogere på dig selv, kan du måske også bedre definere hvad du ønsker dig af livet. Hvad gør dig glad eller lykkelig? Med dette i baghovedet, kan du begynde at overveje om den retning du har valgt at forfølge (bevidst eller ubevidst) er en retning, der bringer dig mere af det du ønsker dig eller ej.