top of page

overblik over 2021

Opdateret: 7. jan. 2021

Året er ved at være gået. Julen er knap nok overstået. Fælles for de fleste af os er, at vi har nogle dage, hvor julefreden sænker sig over vores hjem... i en hvis grad. Der er måske ikke så meget godt at sige om Coronakrisen. Men den har tvunget mange af os til at bruge tid alene. Børn i en sådan situation keder sig typisk. Det håber jeg til en vis grad også gør sig gældende for dig. For når vi keder os, kommer vi på afstand af alle de problemer, der stresser os i vores hverdag.Nytårsfortsæt

Mange personer jeg kender, begynder i denne tid at overveje et nytårsfortsæt. Personligt tror jeg ikke på nytårsfortsæt. Primært fordi de er drevet af ukonkrete drømme, som man kommer op med nogenlunde i sidste øjeblik. Der er ingen konsekvenser ved at undlade at arbejde på at nå nytårsfortsættet. De folk du evt. fortæller om dit fortsæt, er typisk i en mental tilstand, der ikke tillader dem at huske ret meget af dit nytårsfortsæt dagen efter. Hvilket du godt er klar over og derfor ved ikke er særligt forpligtende. Når du læser videre, vil du opdage hvorfor det er en uholdbar strategi, hvis du virkeligt ønsker forandringer.


Når vi i julen kommer på afstand af vores dagligdagsproblemer, får vi et mentalt pusterum, der gør os i stand til at se alt i et lidt større perspektiv. Afhængig af omfanget af problemer (eller bøvl, om du vil). Når du kan se alt lidt mere fra oven, har du mulighed for at træffe nogle bedre strategiske beslutninger, der kombineret med din vilje til at forfølge strategien vil føre dig tættere på dine drømme.


Hvis du ikke sætter tid af - minimum en gang årligt - til at tænke over hvor du er på vej hen med din klinik og din karriere. Hvordan kan du så vide om du er på vej til et sted du har lyst til at være?


Fra Alice i eventyrland:

Alice: Kunne du fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå herfra?

Filurkatten: Det afhænger af, hvor du skal hen.

Alice: Det ved jeg faktisk ikke.

Filurkatten: Så betyder det ikke noget, hvilken vej du vælger.


Hvilke spørgsmål skal du så stille dig selv for at finde ud af om du er på vej i en ønskværdig retning?

Pankey Cross

Uden at det skal blive for højtragende filosofisk, vil jeg trække på "the Pankey Cross", som jeg fik med fra min efteruddannelse i USA. L.D.Pankey tog udgangspunkt i Aristoteles filosofi om lykke. I følge Aristoteles opnår mennesker en tilstand af lykke i korte øjeblikke gennem livet. Kun når vi har komplet balance mellem elementerne: Arbejde - leg - kærlighed og tilbedelse, vil vi opnå en tilstand af lykke. Hvis vi er bevidste om denne balance, kan vi opnå flere lykkelige momenter når vi bevidst arbejder på at skabe denne balance.


L.D. Pankey var optaget af at skabe lykke i tandlægefaget. Han havde set alt for mange mennesker lide pga. deres mangelfulde orale helbred. Ligesom han havde set mange patienter lide under den tandbehandling de var blevet udsat for. Sidst men ikke mindst havde han oplevet hvor utilfredsstillende det kunne være, at arbejde som tandlæge, som om der manglede mening med hvervet.


Tilblivelsen af en stærk vision

L.D. Pankey startede med at praktisere i 1930'erne. Dengang var den mest gængse behandling ekstraktion. Som regel af alle tænder, efterfulgt af fremstilling af et helsæt. Der var flere begivenheder, der formede L.D. Pankey, men særligt én begivenhed fik ham til at udarbejde en klar vision, der kom til at ændre hans liv dramatisk. Det var da hans mor skrev, at hun håbede han aldrig ville behandle sine patienter ligeså usselt som hendes tandlæge lige havde gjort det. Hendes selvværd og lyst til livet var blevet ødelagt, da hun havde fået fjernet sine tænder og fået et helsæt.


Denne begivenhed, og indsigt i patienternes oplevelse af at få et helsæt, fik L.D.Pankey til at love sig selv, aldrig mere at ekstrahere en eneste tand igen. I datiden var det et nærmest umuligt løfte at afgive, hvis man ville praktisere som tandlæge. Men visionen var så klar og simpel, at han vidste det var nødvendigt at forlade sin praksis og forsøge at bygge en anden praksis op et helt andet sted i landet (USA). Jeg vil ikke komme ind på hvordan hans liv formede sig, men blot bemærke, at han forblev tandlæge og holdt sit løfte.


I sin stræben efter en anden måde at arbejde som tandlæge, arbejdede L.D.Pankey videre med Aristoteles filosofi og forsøgte at definerede lykke i tandlægefaget, som en tilstand hvor der er komplet balance mellem elementerne: Kend dig selv - kend din patient - kend dine kompetencer - tilfør din viden.


Der er, i sagens natur, utroligt mange mulige spørgsmål og jeg kan ikke komme med en udtømmende liste her. Jeg vil dog forsøge at gennemgå de 4 elementer i løbet af de kommende uger. Mit håb er, at denne indsigt forhåbenligt kan gøre det kommende år mere overskueligt for dig, når du igen står i dagligdagens problemer.

Kend dig selv

Først og fremmest: Kender du dig selv? Ved du hvad der motiverer dig og driver dig fremad?

Ved du hvilken form for personlighed du har og hvordan du opfattes af andre mennesker?

Det handler ikke om at opnå komplet selvindsigt, men det kan være ekstremt givtigt, at kende til nogle basale elementer i vores egne personlighedstræk og på den måde blive mere bevidste om hvordan vi påvirker- eller opfattes af andre mennesker.


Personlighed

Det handler dybest set om hvilken person du er. Hvad fungerer og hvad fungerer ikke til dit temperament? Hvordan har du det med forandringer? Hvad kan du acceptere? Hvordan omgås du andre mennesker? Hvordan påvirker omgivelserne dig, osv.

Du kan tage en simpel DISC personlighedestest, med 4 forskellige personlighedstyper. Hvis du vil gå mere i detaljer, kan du bruge tid på at lære dig selv at kende gennem eneagrammet. Det er en struktureret måde at beskrive personlighedstræk mere nuanceret og fortsat bevare en form for overblik. Med eneagrammet, kan du få op mod 256 forskellige personlighedsprofiler skitseret. (Som jeg husker det).

Hvis du vil fokusere på din egen motivation på arbejdsmarkedet, kan du prøve at finde ud af hvilken arketype du er. Med andre ord, er der mange måder at finde frem til dine personlighedstræk og dermed de styrker og svagheder du har i forhold til hvordan du opfattes af andre mennesker.


Bliver du klogere på dig selv, kan du måske også bedre definere hvad du ønsker dig af livet. Hvad gør dig glad eller lykkelig? Med dette i baghovedet, kan du begynde at overveje om den retning du har valgt at forfølge (bevidst eller ubevidst) er en retning, der bringer dig mere af det du ønsker dig eller ej.

Helbred

Tænk over dit helbred. Ikke kun dit fysiske helbred, men også din psykiske tilstand.

Når vi er raske, har vi tendens til at ønske os alt muligt mærketligt. (Rejser, tøj, sko, nyt køkken, nyt hus, ny båd, ny mand, ny kaffemaskine, osv.)

Når vi er syge, ønsker vi os som regel kun ét: At blive raske!

 • Hvilken sundhedstilstand befinder du dig i nu?

 • Hvilen sundhedstilstand kunne du tænke dig at være i?

 • Hvad skal der til for at ændre dette?

Overvej hvordan din personlighed spiller sammen med dine ønsker.


Kompetencer & Anerkendelse

 • Hvilke evner kunne du tænke dig at forbedre?

 • Er der nye kompetencer du ønsker at udvikle?

 • Af disse ønsker, hvilke har da højest prioritet?

 • Hvordan hænger disse ønsker sammen med din personlighed og dine øvrige drømme for fremtiden?

 • Hvad har du behov for at vide for at opnå de kompetencer?

 • Hvordan kunne du tænke dig at fremstå blandt dine tandlægekolleger?

 • Hvad gør du for at opnå dette?

 • Er prisen for denne succes værd at betale?

 • Eller er den for høj?

Er det virkeligt dine egne ønsker at opnå denne anerkendelse blandt kolleger? Eller skyldes det noget andet i din personlighed eller historie?


Indkomst

 • Hvor stor en indkomst synes du, dit arbejde er værd?

 • Stræber du efter at opnå det du ønsker dig?

 • Har du skrevet et specifikt beløb op, der definerer dit financielle mål?

 • Hvornår er nok nok?


Samfund

 • Hvilken plads ønsker du at indtage i samfundet?

 • Er der nogen måde, ud over skatten, du kunne tænke dig, at bidrage til fællesskabet?

 • Er der nogen særlige ærestitler du kunne tænke dig at opnå?

 • Drømmer du om specifikke forandringer i samfundet? (Flere arbejdespladser, mindre kriminalitet, bedre sygehuse, mindre forurening, lavere skat, etc.)

Familie og venner

Hvordan vil du dele din kærlighed med andre? Hvilken form for relationer ønsker du at opbygge med din familie, dine venner, kolleger, naboer og netværk?

Har du overvejet hvilke personlighedstræk, der ville kunne hjælpe dig med at opnå dette?


Hobby og fritid

Hvordan vil komme til at lege mere?

Er der nogen fritidsinteresser eller aktiviteter du drømmer om at forfølge?

Er der plads til sjov og leg i dit liv?

Er der steder du drømmer om at rejse til, som du ikke har nået endnu (måske er trangen blevet endnu større under Covid-19 krisen).

Hvad holder dig tilbage?


Spiritualitet

Hvad gør du for at opnå en indre fred?

Har du en specifik metode, der hjælper dig med at skabe modvægt til dagligdagens stress, som f.eks. meditation eller bøn?

Denne del af øvelsen rammer måske en af vor tids største tabuer. Jeg mener dog det er værd at spekulere over, taget samfundets uoverskuelige kompleksitet og Aristoteles filosofi i betragtning.


Kort og godt:

Hvis du synes ovenstående bliver lidt langhåret, så prøv at stille dig selv nedenstående spørgsmål og besvar dem så ærligt som muligt for dig selv.

 • Har du det helbred du ønsker dig?

 • Bor du det rigtige sted?

 • Skaber din arbejdsplads de rammer du ønsker dig?

 • Har du de arbejdstider, du drømmer om?

 • Er din indkomst som du ønsker det?

 • Oplever du den tryghed du har behov for?

 • Er dit liv fuld af alle de eventyr du drømmer om?

 • Får du den opmærksomhed og anerkendelse du ønsker?

 • Har du så meget familietid som du kunne tænke dig?

 • Osv.

Hvis du har fulgt min blog gennem længere tid, vil du vide, at jeg går relativt meget op i visioner. Jeg plejer at sige, at drømme er noget vi går rundt med i hovedet. Så længe vi ikke skriver vores drømme ned, har de det med at forblive... drømme.


Så snart du får skrevet dine drømme på papir, kan du begynde at dele dine drømme med andre mennesker. Nu begynder du at have en vision. Når du deler din vision med andre mennesker, vil du automatisk føle dig forpligtiget til at forfølge din vision. Dermed er du allerede kommet ret langt i forhold til flertallet af jordens befolkning.


Del din vision med andre

Der er flere fordele ved at dele visionen med andre.

Dels arbejder din underbevidsthed helt automatisk på at bringe dine handlinger bedre i overenstemmelse med din formulerede vision. Dels bliver det nemmere for andre mennesker, at få en forståelse for, helt konkret hvad du ønsker at opnå. Det er en kæmpe fordel på en arbejdsplads og i særdeleshed hvis det er en arbejdsplads hvor du er leder eller ejer.

Hvis du tager din vision et skridt længere, kan du begynde at sætte mål og delmål for hvordan du kommer tættere på din vision. Nu begynder det at blive så konkret, at du på daglig eller ugentlig basis selv kan mærke hvordan du bevæger dig mod dine drømme.


Det bedste af det hele er, at dine medarbejdere nu har noget meget konkret at forholde sig til.


De fleste mennesker går på arbejde hver dag for at levere den bedst tænkelige indsats. Hvis der ikke er nogle klare mål, strategier, ressourser, ansvar og deadlines, er medarbejderen nød til selv at gætte sig til hvad der er den mest rigtige løsning. Dette gætværk sker således på baggrund af medarbejderens egen fortolkning af din vision. Hvis du ikke har en vision, sker fortolkningen på baggrund af medarbejderens indre forestilling om hvad du ønsker at opnå.....


Hvorfor medarbejdere ikke gør det de burde

Når du læser den sidste del om dine medarbejderes udfordringer med at leve op til dine forventinger. Håber jeg det giver mening hvorfor det er så vigtigt at have en klar vision, som alle kan forstå. Udfordringen er herefter, at der kan være medarbejdere, der er uenige med dig i visionen for klinikken. Det er helt ok - hvis man som ansat ikke er enig med chefen i visionen for klinikken, skal man blot finde en anden arbejdesplads med et bedre match. Det nytter ikke at have et team, der alle har hver deres vision de forfølger. Det resulterer udelukkende i konflikter og en langsom afvikling af klinikken.


Har du vanskeligt ved at overskue hvad du skal gøre i din aktuelle situation, er du altid velkommen til at skrive eller ringe til mig. Det koster ikke andet end den tid du bruger med mig.


Hvis du synes denne uges opslag har været interessant, vil jeg anbefale dig at læse med i næste uge. Her giver jeg dig 5 konkrete råd, der vil bringe dig tættere på din vision. Som altid vil bloggen være skrevet så du kan lade dig inspirere og tage det du kan bruge, uden nødvendigvis at gå hele vejen.

Hvis du vil være sikker på at få en notifikation om det kommende opslag, skal du:


 1. Trykke på "login" øverst i højre hjørne af siden og følg anvisningen, så får du automatisk en mail med et link direkte til det nyeste blogopslag en gang om ugen. Desuden modtager du en mail med et link til flere gratis guides, tips og tricks.

 2. Følge min facebook side, hvor jeg ugentligt uploader links til bloggen og jævnligt poster tips og tricks. Du kan følge linket til siden her.

Har du et ønske om at forbedre din kliniks resultater markant, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til mig. I 2020 oplevede vores coaching klienter en omsætningsstigning på 25-85% , på trods af Coronakrisen. Du kan læse mere her om hvad de gjorde for at opnå deres resultater.


Vi har opdateret hjemmesiden og fået lavet en mere overskuelig online kursusportal, hvor du kan læse om de kurser vi holder i løbet af 2021.

Kurset salgspsykologi 2.0 er opdateret og gjort til et 6 timers kursus med langt flere hands-on øvelser. Kurset er for både tandplejere og tandlæger. Optimalt i de teams i arbejder i til dagligt. Tjek det ud og skriv gerne til mig hvad du synes. Så længe Coronakrisen fortsat er over os, er der maksimalt plads til 8 deltagere. Udbuddet af kursuspladser er derfor stærkt begrænset.


Er du medlem af bloggen, får du i løbet de kommende par dage en nytårshilsen med nogle eksklusive tilbud kun for medlemmer. Er du ikke medlem endnu, kan du følge linket her og tilmelde dig. Så får du hver uge en mail med et link til det nyeste opslag på bloggen.

Jeg ønsker dig et godt og lykkebringende nytår.

Mange venlige hilsner Tandlæge Jesper Hatt Hattconsulting.com T: +4561272228


0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page