top of page

Balance mellem arbejde og fritid del 2

Opdateret: 23. jan.

Som opfølgning på sidste uges blogopslag, får du her del 3-5. Her ser vi på hvordan din personlige vision skaber et nødvendigt fundament for klinikkens vision, så klinikken kommer til at arbejde for dig og din familie, frem for at dræne dit liv for energi.

Undervejs får du mulighed for, at hente en gratis guide, der kan hjælpe med at udforme din private vision.


Har du ikke læst første del, vil jeg anbefale dig, at læse den først. Gå direkte til del 1 her. 


Ferie

I min sommerferie må der godt være lidt mere action end liggestol på en strand. Sådan har det næsten altid været. Men da jeg stoppede med at praktisere, havde jeg et decideret behov for bare at ligge og stirre ud over havet eller vandre i naturen, for at blive grounded, mærke mig selv og tænke over hvad jeg ville med mit liv. (Jeg måtte stoppe med at praktisere som 43 årig på grund af smerter i ryg, skuldre og nakke, kombineret med føleforstyrrelser i fingrene)


Øvelsen med at bruge tid i naturen og ikke forholde sig til andet end sig selv og sine omgivelser, er noget jeg egentlig altid har gjort. Der er dog længere perioder i mit liv som privatpraktiserende tandlæge, hvor jeg glemte at tage var på mig selv på den måde. Når det skete, blev jeg næsten altid "straffet" mentalt. Det medførte et tab af overblik, retning og en følelse af at mangle mening med livet.


Balance mellem arbejde og fritid

Gennem mit møde med mine med-instruktører Sussanne Wexø og Johnny Juhl på kurset Eremito 2024, er jeg blevet bevidst om hvorfor det er så vigtigt, at tage vare på sig selv. Når vi tandlæger giver og giver af os selv - til patienter, personale, børn, ægtefælle, familie og venner - kan vi nemt komme til at glemme os selv. Når vi gør det, dræner vi os selv emotionelt. Vi kan ende i en situation, hvor vi ikke magter, at se flere patienter, forholde os til personaleproblemer og ikke kan være ordentligt til stede for vores familie og venner. Vi ved vi har problemerne når de har vokset sig tilpas store. Men det er ikke altid vi ved hvorfor vi har fået problemerne, eller hvad vi skal gøre ved dem for at få det godt igen.


En hånd har lavet nogle rolige ringe i overfladen på noget helt roligt havvand

Det er ikke fordi jeg har løsningerne på alle problemer til ovenstående situationer. Men jeg har nogle redskaber, der kan være med til at forebygge dem. En dejlig sidegevinst ved de forebyggende tiltag er, at klinikken kommer til at arbejde meget mere for os. Oftest vil vi kunne arbejde mindre uden at opleve en nedgang i det finansielle overskud - tværtimod. desuden kan vi tage på ferie uden at skulle skænke klinikken en eneste tanke, have et personale, der tager ansvar og ejerskab for klinikken og dermed tillader os, at arbejde med fokus på tænder, uden at skulle forholde os til 1000 andre spørgsmål og problemer.


Her kommer del 3-5.
Del 3:

At skabe synergi mellem din private og professionele vision

Når den private vision er på plads, er det tid til at udforme en klinikvision. En klinikvision skal være i harmoni med den private vision og understøtte tandlægens livsmål og værdier. Dette kan omfatte, at skabe en klinikkultur, der fremmer trivsel for både tandlæger og personale, eller fokusere på at tilbyde specialiserede tjenester, der er i overensstemmelse med tandlægens personlige interesser og passioner.


Når vi som tandlæger har etableret vores private vision, er det vigtigt at udforme en klinikvision, der er i harmoni med den private vision. En klinikvision er en beskrivelse af, hvad klinikejeren ønsker at opnå med sin klinik og hvilken retning klinikken skal bevæge sig i fremadrettet.


Når der er en synergi mellem den private og professionelle vision, skabes der en sammenhængende og meningsfuld ramme for at drive klinikken. Det er en ramme, der skal kommunikeres igen og igen internt i klinikken, så alle i klinikken kender rammen og forstår hvordan de skal relatere sig selv og de daglige arbejdsopgaver til rammen om klinikkens vision.


Her er nogle vigtige aspekter at overveje i processen med at skabe synergi mellem de to visioner:

 1. Værdibaseret kultur: Vores private vision afspejler ofte vores personlige værdier. Når klinikken er i overensstemmelse med disse værdier, kan der opbygges en værdibaseret kultur. Dette indebærer at definere og kommunikere klare værdier til personalet. Værdierne kan guide personalets adfærd og beslutninger. En værdibaseret kultur skaber en meningsfuld arbejdsplads, hvor alle er på linje med de overordnede mål og værdier.

 2. Specialiserede behandlinger: En privat vision kan omfatte specifikke interesser og passioner hos tandlægen. Ved at inkorporere disse interesser i klinikvisionen kan der fokuseres på at tilbyde specialiserede behandlinger. Dette giver mulighed for at differentiere sig fra konkurrenterne eller kollegerne og tiltrække patienter, der deler samme interesser og værdsætter den ekspertise, der tilbydes.

 3. Arbejdstid og balance (Vigtigt): En af de største udfordringer for klinikejere er at finde en balance mellem arbejdet og livet udenfor klinikken. En privat vision, der prioriterer fritid, familie og personlig trivsel, kan påvirke klinikvisionen ved at indarbejde fleksible arbejdstider, der giver tandlægen mulighed for at opretholde en sund work-life balance. Dette kan bidrage til at reducere stress og øge livskvaliteten for både tandlægen og personalet. Det skaber med andre ord en sund balance mellem arbejde og fritid.

 4. Patientoplevelse og service: En tandlæges private vision påvirker ofte ønsket om at levere høj faglighed, enestående patientbehandling og skabe positive oplevelser for patienterne i klinikvisionen. For det er typisk nogle af de elementer, der driver os til at blive tandlæger. Klinikvisionen kan derfor fokusere på at skabe enestående patientoplevelser og levere enestående service gennem personlig opmærksomhed, moderne faciliteter og teknologi samt en imødekommende atmosfære. Dette kan bidrage til at opbygge loyalitet og et godt omdømme for klinikken (klinikkens brand).

 5. Personlig udvikling og vækst: En privat vision indebærer ofte en stræben efter personlig udvikling og vækst. Klinikvisionen kan støtte dette ved at tilbyde muligheder for faglig udvikling og kontinuerlig læring for både dig og personalet. Dette kan omfatte træningsprogrammer, workshops, deltagelse i konferencer og adgang til ny viden og teknologi. Ved at fokusere på personlig udvikling skabes en dynamisk og motiverende arbejdsplads, som igen skaber mulighed for en styrkelse af fagligheden, bedre patientbehandling, en bedre økonomi og muligheden for mere frihed. Men vigtigst for de fleste klinikejere, skaber den private vision et overblik over de aktiviteter, der skaber personlig udvikling og vækst udenfor klinikken, der ikke har noget med tænder at gøre. Ved at bruge denne viden, kan klinikvisionen indeholde elementer, der frigør tid til klinikejeren, så der skabes plads og rum til at efterstræbe tid til den form for personlig udvikling og vækst.

Få klinikvisionen til at fungere i praksis

Ved at skabe synergi mellem den private og professionelle vision opnår vi ikke kun et meningsfuldt og balanceret arbejdsliv, men kan også skabe en mere givende og berigende oplevelse for både os selv og personalet. Dette bidrager til at opbygge en klinik, der er i harmoni med vores liv og værdier og som skaber en positiv indvirkning på patienterne og det omkringliggende samfund.


Husk, at det er vigtigt at kommunikere klinikvisionen tydeligt til personalet og engagere dem i at nå fælles mål. Ikke en enkelt gang, men igen og igen og igen. Hvis klinikvisionen skal fungere i praksis, skal den bruges som et ledelsesværktøj på daglig basis. Det kommer til at skabe en følelse af samarbejde og ejerskab og bidrager til en mere succesrig implementering af visionen.


Ved at sikre, at klinikvisionen understøtter den private vision, kan en tandlæge som klinikejer skabe en harmonisk integration mellem sit professionelle og personlige liv og skabe en meningsfuld og balanceret tilværelse.


Del 4:

Opnåelse af balance

Kvinde balancerer på hjul

For at opnå den ønskede balance mellem arbejde og liv er det vigtigt for os, at have realistiske forventninger og fastlægge grænser. Dette kan omfatte oprettelsen af faste arbejdstider (også mentale arbejdstider privat), delegere opgaver til personalet og afsætte tid til personlig vækst og selvpleje. Ved at skabe en harmonisk integration mellem klinikken og den personlige vision vil vi kunne trives både professionelt og personligt.


Opnåelse af balance mellem arbejde og fritid er afgørende for en tandlæge, der er klinikejer. En privat vision og en klinikvision kan være effektive redskaber til at skabe denne balance. Bland nogle af de vigtige faktorer at overveje for at opnå balance er:

 1. Realistiske forventninger: Det er vigtigt at have realistiske forventninger til både ens personlige og professionelle liv. Som tandlæger bør vi erkende, at der vil være perioder med intenst arbejde og stress. Det kræver, at vi også prioriterer tid til hvile, fritid og familie. Det er vigtigt at være opmærksom på ens begrænsninger og skabe realistiske arbejdstider og mål, der er bæredygtige på lang sigt. Hvis vi ikke tager højde for dette, kan selv tandlæger med meget stærke psykiske evner knække mentalt.

 2. Delegering af opgaver: Som klinikejer er det vigtigt at delegere opgaver til personalet og udnytte deres kompetencer og kapacitet. Ved at uddelegere administrative, operationelle og rutinemæssige opgaver, kan vi frigøre tid og energi til at fokusere på mere komplekse og værdiskabende opgaver. Dette kan bidrage til at reducere stressniveauet og give mere tid til personlig trivsel.

 3. Prioritering af selvpleje: Selvpleje er afgørende for at opretholde en god balance mellem privatliv og arbejde. (work-life balance). En tandlæge bør afsætte tid til at pleje sin egen fysiske, mentale og følelsesmæssige sundhed. Dette kan omfatte motion, meditation, hobbyer, sociale aktiviteter eller tid til afslapning og genopladning. Ved at prioritere selvpleje kan vi forbedre vores egen trivsel og få mere energi og være mere mentalt til stede i både vores personlige og professionelle liv.

 4. Fastlæggelse af grænser: Det er vigtigt at fastlægge klare grænser mellem arbejde og privatliv. En tandlæge skal være i stand til at skabe tid og rum til sin familie, fritidsinteresser og personlige forpligtelser. Dette kan indebære at fastlægge faste arbejdstider, undgå at bringe arbejdet med hjem og lære at sige nej til unødvendige forpligtelser..... faste arbejdstider betyder også, at arbejdstiderne er faste mentalt. Ved at etablere sunde grænser kan vi beskytte vores egen trivsel og sikre, at både arbejds- og familielivet får den nødvendige opmærksomhed.

 5. Kontinuerlig evaluering og tilpasning: Balance er ikke en statisk tilstand, men en dynamisk proces. Det er vigtigt kontinuerligt at evaluere og tilpasse vores tilgang for at opretholde en balance mellem arbejde og privatliv. Dette kan indebære, at vi vurderer arbejdsmængden, identificerer stressfaktorer og justerer prioriteringer og arbejdsgange efter behov. Ved at være åben for justeringer og løbende finde den rette balance kan vi skabe en mere bæredygtig og tilfredsstillende tilværelse som tandlæger og som privatpersoner.

At opnå balance mellem arbejde og privatliv som klinikejer kræver en bevidst indsats og kontinuerlig opmærksomhed. Ved at implementere principperne om realistiske forventninger, delegering, selvpleje, fastlæggelse af grænser og løbende evaluering kan en tandlæge skabe en mere harmonisk og balanceret tilværelse. Dette vil ikke kun gavne tandlægens egen trivsel, men også klinikken og patienterne, da en tilfreds og velbalanceret tandlæge er bedre rustet til at levere kvalitetsbehandlinger og opbygge et positivt arbejdsmiljø.Del 5:

Implementering og opfølgning

Tandlæge Jesper Hatt underviser i balance mellem arbejde og fritid en tandklinik

En vision er kun effektiv, hvis den implementeres og følges op. Det er vigtigt at kommunikere visionen klart til personalet og sikre, at alle er engagerede i at nå fælles mål. Regelmæssig evaluering og tilpasning af visionen er også afgørende for at sikre, at den forbliver relevant og gavnlig på lang sigt.


Når vi har etableret vores private og professionelle vision, er det vigtigt at tage konkrete skridt til at omsætte dem til handling. Her er nogle vigtige aspekter ved implementering og opfølgning af en vision:

 1. Kommunikation: Det er afgørende at kommunikere visionen klart og tydeligt til personalet. Alle medlemmer af klinikken skal forstå og være engagerede i visionen for at skabe et fælles formål og retning. Regelmæssig kommunikation og dialog om visionen kan hjælpe med at opretholde fokus og engagement.

 2. Handling og planlægning: En vision kræver handling. Det er vigtigt at udvikle en konkret handlingsplan med specifikke mål, milepæle og tidsrammer. Dette kan omfatte identifikation af nødvendige ressourcer, udpegning af ansvarlige personer og fastlæggelse af strategier og metoder til at opnå visionen. Ved at bryde visionen ned i håndterbare trin bliver den mere håndgribelig og opnåelig.

 3. Måling og evaluering: Det er vigtigt at definere målbare indikatorer for succes og regelmæssigt evaluere fremskridt mod visionen. Dette kan omfatte nøgletal som patienttilfredshed, økonomiske resultater, medarbejdertilfredshed eller opfyldelse af specifikke mål. Ved at måle og evaluere kan vi identificere områder med forbedringspotentiale og foretage justeringer for at sikre, at visionen forbliver relevant og effektiv.

 4. Tilpasning og fleksibilitet: En vision bør ikke være statisk. Vi skal være åbne for tilpasninger og justeringer i takt med ændrede omstændigheder og behov. En fleksibel tilgang gør det muligt at revidere og finjustere visionen for at holde den i tråd med vores udvikling og mål. Det er vigtigt at være åben for feedback og læring undervejs og tilpasse sig for at sikre visionens succes. Det er dog vigtigt at tilføje, at visionen er din vision. Den er ikke til forhandling! Vejen mod de mål, der skal nås for at opfylde visionen kan være til diskussion. Men IKKE din vision! Du ejer klinikken. Som klinikejer er det din forpligtigelse, at tage denne del af lederskabet på dig og stå fast på din vision.

 5. Fejring af milepæle: Når der nås vigtige milepæle eller mål i retning af visionen, er det vigtigt at fejre og anerkende disse succeser. Dette skaber motivation, glæde og styrker engagementet blandt personalet. Fejring af milepæle bidrager også til at opbygge en positiv kultur og en følelse af fremskridt og succes.

Vedholdenhed er en nøglefaktor

Implementering og opfølgning af en vision kræver en vedvarende indsats og engagement. Det er vigtigt for os som klinikejere, at forblive dedikeret til visionen og sikre, at den integreres i det daglige arbejde og beslutningsprocesser. Ved at opretholde kontinuerlig opfølgning og justering kan vi sikre, at visionen forbliver levende og effektiv.


Husk, at en vision ikke er en statisk erklæring, men snarere en dynamisk guide for fremtiden. Den kan udvikle sig og ændre sig over tid i takt med vores personlige og professionelle udvikling. Ved at være engageret i implementeringen og opfølgningen af visionen kan vi skabe en meningsfuld og succesrig rejse som klinikejere.


Konklusion: Som klinikejer har vi et ansvar for både klinikken og os selv. En privat vision er afgørende for at skabe balance og trivsel i livet, mens klinikvisionen fungerer som et redskab til at understøtte den private vision. Ved at prioritere sig selv og skabe synergi mellem den personlige og professionelle vision kan en tandlæge opbygge en succesfuld klinik, der beriger hendes liv i stedet for at dræne det. Så tag dig tid til at reflektere over dine personlige mål og værdier, og lad dem lede dig på din rejse som klinikejer.


Tryk på knappen herunder, hvis du vil have en guide til en personlig vision.
Det er vigtigt at være fleksibel og åben for justeringer, da arbejds- og livsforhold kan ændre sig over tid. At søge støtte fra fagfolk, såsom erhvervscoaches eller mentorer, kan være en værdifuld ressource til at hjælpe med at opnå og opretholde en sund work-life balance som klinikejer.


Følg med på bloggen de kommende måneder! Her sætter jeg fokus på, hvordan du kan få en profitabel klinik, der kører på autopilot og giver dig frihed og glæde i hverdagen.

Hvis de klinikker jeg har fået lov til at arbejde sammen med gennem de sidste 5 år kan gøre det, er jeg helt sikker på, at du også kan!

I næste uge handler det om delegering - ikke kun af kliniske opgaver.
Tandlæge Jesper Hatt i lyserød skjorte smiler

Vi ses i det næste blogopslag.


Mange venlige hilsner

Tandlæge & konsulent

Jesper Hatt


T: +41 78 268 0078Hos Hatt Consulting forstår vi, at tandlæger og klinikejere har store drømme og mål for deres praksis. Vi er dedikerede til at hjælpe dig med at omsætte dine ambitioner til virkelighed gennem personlig rådgivning, skræddersyet online- og in-house kliniktræning.


Vores erfarne team af eksperter inden for tandlægebranchen er specialiseret i at støtte tandlæger og klinikejere med at opnå succes på deres egne præmisser. Vi tror på at skabe en stærk forbindelse mellem dine personlige værdier og din klinikvision, så du kan skabe balance og trivsel i både dit personlige og professionelle liv.


Uanset om du ønsker at forbedre ledelsesfærdigheder, optimere klinikkens drift eller opbygge en enestående patientoplevelse, er vi her for at guide og støtte dig på din rejse. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der passer til dine unikke behov og mål.


Kontakt os i dag, og lad os sammen skabe en strategi, der hjælper dig med at nå dine drømme og skabe en succesfuld og bæredygtig klinik. Lad os arbejde sammen mod en fremtid, hvor du trives som tandlæge og klinikejer."

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page