Rekruttering - vigtige perspektiver

Rekruttering i tandplejen er nået et kritisk punkt.

Hvis du har hørt om, at det skulle være svært at finde egnede kandidater til en ledig tandlægestilling, er du ikke den eneste. For cirka et år siden, kunne tandlægeforeningen rapportere, at der var omkring 200 ubesatte tandlægestillinger i Danmark.


For en måned siden, skrev tandlægeforeningen, at antallet af ubesatte stillinger for tandlæger, var steget til næsten 400.

Situationen blandt tandplejerne lader umiddelbart til at være ligeså udfordrende.På baggrund af en række konkrete rekrutteringscases jeg har været direkte involveret i, har jeg valgt, at skrive en række opslag om rekruttering. I de kommende uger går jeg i dybden med hvad tandklinikker kan gøre i 2021, for at få succes med rekruttering af medarbejdere.


Vi kommer blandt andet til at se på:

  • Hvordan tiden har ændret sig og hvordan det stiller helt andre krav til måden vi søger medarbejdere.

  • Hvorfor der er så få, som viser interesse for stillingsopslagene og hvad du kan gøre ved det.

  • Hvor desperate metoder du måske vil møde i konkurrencen om at tiltrække dygtige medarbejdere (eller bare egnede kandidater)

  • Hvorfor mange nyansættelser ikke falder ligeså positivt ud, som forventet.

  • Succeshistorier vi kan lære noget af.

Et historisk perspektiv

For at forstå hvad vi skal gøre anderledes i dag, er vi nød til at tage et overordnet blik tilbage i tiden. Jeg vil på forhånd godt undskylde hvis jeg generaliserer eller ikke refererer historien 100% korrekt. Hvis vi ser tilbage i tiden, vil historien ofte vise os vejen til nogle af de forandringer, der skal til for at få succes med rekruttering i tandlægebranchen i nutiden.


Udfordringerne med rekruttering er ikke en ny problemstilling. Siden årtusindskiftet har alle prognoser for udviklingen på tandplejeområdet entydigt peget på 2 udfordringer:

  1. For få nyuddannede cand. odont’er i forhold til antallet af tandlæger, der forlader arbejdsmarkedet.

  2. En langsom befolkningstilvækst, grundet højere gennemsnitlig levealder, der igen stiller større krav til tandklinikkernes evne til at håndtere komplekse kliniske problemstillinger.

Politikerne har valgt at sidde de gentagende advarsler fra tandlægeskoler og tandlægeforeningen overhørigt i over 20 år. De har haft mulighed for at udvise rettidig omhu, men har, på tværs af alle partier, valgt ikke at gøre det.


En rapport, udarbejdet af et stort, internationalt konsulenthus, kom for over 20 år siden til at ligge til grund for en politiske kurs, vi har kunnet følge for udviklingen af den danske tandpleje. I rapporten anbefalede konsulenterne, blandt andet, at løse problemet med ovenstående demografiske udvikling, ved at uddanne flere tandplejere.


Udfordret af virkeligheden

Blandt argumenterne var, at tandplejerne var væsentligt billigere og hurtigere at uddanne end tandlægerne. De ville kunne overtage en lang række opgaver fra tandlægerne, der omvendt ville kunne fokusere mere på specialistopgaver.


På papiret en fornuftig løsning. Der var dog et par væsentlige elementer konsulenthuset overså.

  1. En stor del af tandplejerne stoppede med at praktisere efter 10 år og fandt ansættelser i andre typer jobs. Dette har udhulet planen for at erstatte de afgående tandlæger med tandplejere. Så der nu er mangel på begge faggrupper.

  2. Man forventede at tandlægerne ville implementere tandplejerne langt hurtigere og uddellegere langt mere, end det har været tilfældet.

Hvorfor 80’erne er interessante i 2021

Tilbage i 80’erne var jobsituationen for tandlæger markant anderledes end den er i dag. Dengang blev der uddannet alt for mange tandlæger, hvilket gjorde det ekstremt vanskeligt at finde et job som nyuddannet cand. odont. Situationen fik mange tandlæger til at søge lykken i udlandet. Så hvis du har en chef, der har arbejdet i Tyskland i sine unge dage, er dette formodentligt en af forklaringerne.

Dengang i 80’erne, betalte klinikejere 22% i rente på realkredit. Dengang behøvede klinikejeren i Lemvig bare, at fortælle sin fætter i Lyngby, at man manglede en erfaren tandlæge, før man fik 15 kvalificerede ansøgere.


Påvirkningen af vores dømmekraft

Det var ikke en udvikling der ændrede sig fra det ene år til det næste. Det er muligvis den langvarige overgang fra overflod til ekstrem mangel på tandlæger, der har medført en vis fart-blindhed. Stillingsopslag i dag er forbavsende lig dem, der blev opslået for 25 år siden. Ikke nok med det, så ligner stort set alle stillingsopslag hinanden!


Det kunne man godt slippe afsted med i 80’erne og til dels også op gennem 90’erne og 2000’erne. Dengang skulle kandidater til et job, sælge sig selv og alle deres fortræffeligheder til jobsamtalen.


Den jobsøgendes perspektiv

Med mindre klinikken ligger i centrum af København eller Århus, er situationen i dag helt omvendt. I dag skal klinikken sælge sig selv for overhovedet at få en eneste kandidat til at udvise den mindste interesse - og hvorfor skulle vedkommende også? Der er 400 jobs at vælge imellem…. 400!!!!!


Hvis en