Hvordan du overvinder de 5 største forhindringer

Dette opslag handler om at komme godt i gang med clear aligners.

Indholdet kan også inspirere de kolleger, der ikke vil arbejde med ortodonti. Indholdet er skrevet med fokus på, at holde hovedet koldt og fokusere på elementer, der giver klinikken værdi.


Når vi har besluttet os for at implementere clear aligners, som en del af vores behandlingstilbud til vores patienter, står vi overfor 5 forhindringer. Heraf er 2 relativt overskuelige og 3 meget store udfordringer.


I dette opslag beskriver jeg de 5 forhindringer og måder du kan overvinde dem på. Der er ikke kun en enkelt vej, men flere. Når du har læst opslaget her, vil du være i stand til at vælge mellem flere forskellige måder, at komme forbi de 5 forhindringer.

Guiden er baseret på observationer fra over 1500 tandklinikker i 15 forskellige lande.


Kvinde træder over et hegn

Forudsætninger

Der knytter sig en række udfordringer til behandling med clear aligners.

Det er vigtigt først og fremmest, at gøre sig klart, at der principielt ikke er forskel på om det er det ene eller det andet aligner system du anvender. Så længe du er i stand til at stille de korrekte diagnoser, ved hvad du ønsker at opnå så du kan udarbejde en optimal behandlingsplan og har styr på de ortodontiske principper, samt ved hvilke udfordringer der knytter sig til anvendelsen af det ortodontiske apparatur du har valgt at arbejde med.


Når jeg beskriver clear aligners som et stykke ortodontisk apparatur, er det fordi industrien generelt har haft et ønske om, at få det til at se ud som om aligners er et mere sikkert valg end fast apparatur. Det er det ikke!


Respekt for materialevalget

Clear aligners kan i princippet det samme som fuldt fast apparatur og bør behandles med samme respekt som fast apparatur. Derfor mener jeg, at det er vigtigt, at gøre sig klart, at en del af de patienter vi ser, der KAN behandles med clear aligners, ikke skal behandles i almen praksis, men henvises til en ortodontist. Det kan selvsagt være vanskeligt, at vurdere hvilke patienter, der skal henvises og hvilke man selv kan behandle. En del af løsningen har jeg beskrevet i dette opslag om clear aligners i almen praksis.


Selvom clear aligners skal opfattes som et redskab på lige fod med fuldt fast apparatur, findes der veje til at gøre det nemmere og mere sikkert, at behandle patienter med clear aligners i almen praksis. Hvordan du gør det, har jeg skrevet om her.


Vil du vide mere om alt det vi ikke lærte på tandlægeskolen (Klinikoptimering, patientkommunikation, branding & marketing)? Så følg os på facebook.


De 5 største forhindringer

Når du skal til at starte med at arbejde med clear aligners, er det godt at have et overblik over de udfordringer du kommer til at stå overfor, FØR du går igang.


Herunder har jeg listet de 5 største udfordringer op.

  • Visualisering af det ønskede slutresultat

  • Patient kommunikation & behandlingsaccept

  • Den ortodontiske behandlingsplan

  • Modificering af det digitale setup

  • Den kliniske håndtering

Herunder følger en beskrivelse af de enkelte forhindringer og hvordan du kan håndtere dem.


Visualisering af det ønskede slutresultat

Dette ligger indenfor de fleste tandlægers komfort zone.

Reelt er det et spørgsmål om, at vi udarbejder en helhedsorienteret behandlingsplan. Når vi sender en patient til en ortodontist, er det som regel med en ide om hvordan vi ønsker at behandle patienten færdigt efter orto. Den samme øvelse skal vi "bare" gøre, når vi selv behandler patienterne ortodontisk. Så her er det forholdsvist nemt, at implementere clear aligners.

Hatt KaVo articulator with mounted models of waxup of anterior front teeth

De fleste patienter, der får rettet tænderne, har et behov for en eller anden form for restorativ behandling efter deres orto forløb. Desuden er det et godt tidspunkt, at præsentere patienterne for alt det andet, der evt. bør laves, for at patienten opnår en optimal oral sundhed.


Eksempel:

Jeg foretrækker at rette fortænderne op så margo gingiva bliver linet optimalt op. Herefter kan jeg så korrigere incisalkanterne og/eller formen på tænderne, så jeg opnår en optimal funktion og æstetik. Desuden vil jeg altid præsentere al behov for fast protetik i forbindelse med en alignerbehandling. Men det hører til under den næste udfordring.


Patient kommunikation & behandlingsaccept

Både når det kommer til simple og komplekse behandlinger, har de fleste tandlæger udfordringer med, at præsentere behandlingerne på en måde, så patienterne får lyst til at investere i optimal oral sundhed.


Dels er patientkommunikation ikke en del af pensum på tandlægeskolerne, dels er patientkommunikation et tabubelagt tema blandt tandlæger generelt.

Hvis det var super nemt, at få patienter til at acceptere kompleks behandling, ville alle allerede gøre det. Her skal der sættes ind med efteruddannelse, hvis clear aligners skal implementeres succesfuldt. Der findes kun ganske få tilbud om efteruddannelse, der faktisk kan bruges direkte i praksis. Hos AlignerService finder du mit bud på anvendelig efteruddannelse i patientkommunikation.


Den ortodontiske behandlingsplan

Her begynder det at blive udfordrende for de fleste.

Som jeg har skrevet i de sidste 2 blogopslag, er der en årsag til, at det tager 3 år oveni vores basisuddannelse, at blive ortodontist. Det er naivt at tro, at man på et weekendkursus eller 2 kan tilegne sig den viden der skal til, for at kunne udføre avancerede ortodontiske behandlinger.