Success med Clear Aligners

Opdateret: 3. jun.

I ugens blogopslag får du et overblik over, hvad det kræver at opnå en klinisk og finansiel succesfuld implementering af clear aligners i en almen tandlægepraksis.


Gennem vores samarbejde med ClearCorrect, SureSmile og Invisalign, har vi udført en række analyser af, hvad der skal til for at opnå succes med clear aligners. Den viden bliver nu brugt i clear aligner intro-kurser i 7 forskellige lande i Europa. Blogopslaget tager udgangspunkt i en del af denne viden.


Hatt - Nærbillede af fortænder optaget fra siden

Grundlæggende ser det super nemt ud, at opnå en succesfuld implementering af clear aligners i almen tandlægepraksis.


Overordnet er der behov for 3 elementer:

  • Entusiasme

  • Klinisk tryghed

  • Et finansielt overskud

Hvis blot et af disse elementer mangler, kommer klinikken ikke i mål med implementeringen af clear aligners.


Af de nævnte 3 elementer er klinisk tryghed den vigtigste i alle klinikker.

Alle tandlæger jeg kender, har et ufravigeligt krav om, at de behandlinger vi udfører i klinikken, skal leve op til den faglige standard. Vi vil med andre ord alle behandle vores patienter bedst muligt.


Dykker vi ned i de 3 grundlæggende forudsætninger, begynder det at blive mere komplekst, end det umiddelbart ser ud.


Vil du være sikker på, at få adgang til alle de nyeste blogopslag her på siden? Så meld dig til bloggen. Det er nemt. Klik på "Login" i øverste højre hjørne og følg anvisningen. Så modtager du en email med et link til de nyeste opslag en gang om ugen.


Entusiasme

Koncertgæster rækker entusiastisk armene i vejret mens konfetti bliver skudt ud over dem

Er det nemmeste at opnå.

Når først klinikken har gennemført 5 succesfulde clear aligner behandlinger. Har hele klinikkens team oplever hvordan tænderne kan flyttes til en bedre position. Desuden oplever alle hvilken glæde og taknemmelighed patienterne giver udtryk for undervejs og efter endt behandling.


Det kræver "kun" at de første 5 behandlinger gennemføres succesfuldt (Succes i denne sammenhæng defineres af klinikken)


Klinisk tryghed

Her begynder det at blive vanskeligt. I hvert fald hvis tandlægen vil stå for det hele selv. For der er en årsag til, at det tager tandlæger 3 års efteruddannelse, at opnå specialisering i ortodonti.


"Certificering"

Når man tager på et klassisk "certificeringskursus" hos en af de store producenter af clear aligners, bliver man udelukkende uddannet i virksomhedens software. (ClearCorrect har en anden og mere hensigtsmæssig trænning i brugen af deres clear aligner system - de kræver i øvrigt ikke en "certificering" for at få lov til at bestille deres aligners)


Den klassiske "certificering" efterlader ofte kursusdeltagerne med en vis frustration, da man ikke lærer noget om diagnostik, behandlingsplanlægning, optimering af den digitale plan eller problemløsning undervejs i behandlingen.


Case selection

Når det kommer til valg af egnede patienter til behandling med clear aligners, har de fleste tandlæger et ønske om, at få en række parametre, som man kan vælge patienter ud fra. Der er bare et problem. Case selection kræver at man har en relativt omfattende ortodontisk viden, kombineret med en masse klinisk erfaring.Det kræver ca. 200 behandlinger, at få en nogenlunde ide om hvilke patienter, der er nemme, vanskelige og hvilke, der bør henvises. Efter ca. 500 cases begynder det at blive rutine. Tallene baserer sig på behandlinger, hvor tandlægen selv udfører alle dele af behandlingen - behandlingsplanlægning, modificering af den digitale plan, monitorering af behandlingen, afsluttende restorativ behandling, valg af retention og efterfølgende løbende kontroller af patienten.


Behandlingsplanlægning & modificering af den digitale plan

Screenshot af Invisalign ClinCheck, der viser en kompleks behandling med clear aligners

Dette er et ekstremt omfattende tema. Derfor kommer jeg ikke til at gå i detaljer med denne vigtige del af clear aligner behandlingen i denne uges opslag.

Tænder kan ikke mærke forskel på om det er metalbøjler eller plastikskinner, der flytter dem. Professor Birthe Melsen

I stedet vil jeg pege på en alternativ vej, der kan løse udfordringen med at opnå biologisk forsvarlige, realistiske og forudsigelige behandlinger.


Årsagen til at så få kommer i gang.

Som det forhåbenligt fremgår, er det relativt kompleks at starte med at behandle patienter med clear aligners. Det er ikke nemt, at opnå klinisk tryghed, hvis man vil stå for denne del selv. Derfor anbefaler jeg, at man arbejder sammen med en tandlæge/ortodontist, der har stor erfaring med clear aligners og som man har tillid til.


Vil du starte clear aligner behandlinger i din klinik, på en tryg og sikker måde? Så meld dig til "smart start for tandlæger", hvor du i løbet af en dag får alle redskaber til en optimal implementering af clear aligner behandlinger i din klinik.


Få ekstern hjælp