Hvad er DTC og hvorfor skal du interessere dig for det?

Patienterne efterspørger i større og større udstrækning et pænt hvidt smil frembragt gennem en minimalt invasiv behandling (Det kan diskuteres om ortodonti er minimalt invasiv). Mindst 90% af alle tandlæger føler sig ikke klinisk trygge ved, at behandle deres patienter med clear aligners og holder sig derfor fra at tilbyde denne type behandling.

Som en konsekvens af denne kløft mellem udbud og efterspørgsel, er der opstået et hav af "direct to consumer” (DTC) tilbud i hele den vestlige verden.


Dette opslag handler om hvordan DTC opererer og hvad du som tandlæge, kan gøre for at tage konkurrencen op.

Clear aligner med en lige trimline uden attachments eller engagers

Virksomhedskonstruktion

“Direct to consumer” (DTC) virksomheder, er typisk kendetegnet ved flere faktorer, herunder:

  1. Det er virksomheder, der ikke beskæftiger sig med andet end clear aligner behandlinger (og senest porcelænsfacader for at rette op på det faktum, at de ikke kan rette tænderne ordentligt med de begrænsninger de har i deres behandlingsprotokoller!….).

  2. DTC har et ekstremt fokus på, at holde omkostningerne så lave som muligt (Fra start til slut, er der f.eks. stort set ingen tandlæge involveret i behandlingen af patienten)

  3. Der arbejdes med en række standard parametre for hvordan deres setups skal udformes af de teknikere, der sidder på den opgave. Jeg har skrevet et blogopslag om nogle af de farer der opstår, når man anvender begrænsniger i behandling med clear aligners. Jo flere begrænsninger, jo flere problemer.

  4. Tidskrævende elementer i behandlingerne (Attachments og IPR - (Interproximal reduktion)) reduceres til et minimum (læs: intet), for at holde udgifterne så lave som muligt. Hvilket umuliggør en ortodontisk behandling, der lever op til "standard of care".

  5. DTC er dygtige til at markedsføre og sælge clear aligner behandlinger.

  6. Nogle DTC virksomheder opererer som selvstændige butikker, der typisk ligger i gågader eller meget befærdede områder. De selvstændige butikker er altid smukke og indbydende at se på. Ligesom de er renset for alt hvad der kan indikere, at der er talte om en tandklinik. Andre DTC forretninger tilbyder tandklinikker en gratis IO-scanner, gratis online marketing og en minimal honorering pr. behandling, der startes op. Dette mod at klinikken scanner patienter, udleverer aligners og lader DTC virksomheden operere under tandlægens autorisation!...