Hvad er DTC og hvorfor skal du interessere dig for det?

Patienterne efterspørger i større og større udstrækning et pænt hvidt smil frembragt gennem en minimalt invasiv behandling (Det kan diskuteres om ortodonti er minimalt invasiv). Mindst 90% af alle tandlæger føler sig ikke klinisk trygge ved, at behandle deres patienter med clear aligners og holder sig derfor fra at tilbyde denne type behandling.

Som en konsekvens af denne kløft mellem udbud og efterspørgsel, er der opstået et hav af "direct to consumer” (DTC) tilbud i hele den vestlige verden.


Dette opslag handler om hvordan DTC opererer og hvad du som tandlæge, kan gøre for at tage konkurrencen op.

Clear aligner med en lige trimline uden attachments eller engagers

Virksomhedskonstruktion

“Direct to consumer” (DTC) virksomheder, er typisk kendetegnet ved flere faktorer, herunder:

  1. Det er virksomheder, der ikke beskæftiger sig med andet end clear aligner behandlinger (og senest porcelænsfacader for at rette op på det faktum, at de ikke kan rette tænderne ordentligt med de begrænsninger de har i deres behandlingsprotokoller!….).

  2. DTC har et ekstremt fokus på, at holde omkostningerne så lave som muligt (Fra start til slut, er der f.eks. stort set ingen tandlæge involveret i behandlingen af patienten)

  3. Der arbejdes med en række standard parametre for hvordan deres setups skal udformes af de teknikere, der sidder på den opgave. Jeg har skrevet et blogopslag om nogle af de farer der opstår, når man anvender begrænsniger i behandling med clear aligners. Jo flere begrænsninger, jo flere problemer.

  4. Tidskrævende elementer i behandlingerne (Attachments og IPR - (Interproximal reduktion)) reduceres til et minimum (læs: intet), for at holde udgifterne så lave som muligt. Hvilket umuliggør en ortodontisk behandling, der lever op til "standard of care".

  5. DTC er dygtige til at markedsføre og sælge clear aligner behandlinger.

  6. Nogle DTC virksomheder opererer som selvstændige butikker, der typisk ligger i gågader eller meget befærdede områder. De selvstændige butikker er altid smukke og indbydende at se på. Ligesom de er renset for alt hvad der kan indikere, at der er talte om en tandklinik. Andre DTC forretninger tilbyder tandklinikker en gratis IO-scanner, gratis online marketing og en minimal honorering pr. behandling, der startes op. Dette mod at klinikken scanner patienter, udleverer aligners og lader DTC virksomheden operere under tandlægens autorisation!...


Behandlingsresultaterne

Det kan godt lade sig gøre, at opnå fornuftige behandlingsresultater, med de begrænsninger, der ligger i den klassiske DTC forretningsmodel. Det er bare ikke ret mange patienter, der er egnede kandidater til behandlingerne. Desværre kommer det ikke til udtryk i DTC virksomhederne.


Da de fleste DTC virksomheder er stiftet og ejet af pengefolk udenfor dentalmiljøet, synes der at være en tendens til, at finansielle interesser vægtes højere end patienternes helbred. Derfor kan flere DTC virksomheder potentielt være en trussel mod patientsikkerheden.


Et bedre alternativ

I modsætning til DTC virksomheder, behandler tandlæger deres patienter helhedsorienteret. Det betyder, at tandlægen ikke kun lægger en plan for hvordan smilet kan gøres pænere med clear aligners. Men også inddrager et eventuelt behov for en restorativ behandling i kombination med okklusion og funktion efter endt ortodontisk behandling.


Derfor vil en behandling med clear aligners, som udgangspunkt, altid være bedre, når den udføres hos en tandlæge, hvor case selektionen, behandlingsplanen, modificeringen af den digitale plan og opfølgning på behandling udføres af en tandlæge eller specialtandlæge.


Da der ikke lader til at være politisk vilje til at begrænse DTC virksomhedernes ageren, er det oplagt, at du selv begynder, at handle.


En innovativ Smart Start

Gennem de sidste 2 år har jeg arbejdet intenst sammen med både brugere af clear aligners, de største aligner producenter i verden, samt et team af ortodontister og meget erfarne klinikere, med det formål at give alment praktiserende tandlæger mulighed for, at tage metoderne fra DTC i anvendelse i deres egne klinikker. Ikke ved at kopiere DTC modellen, men ved at tage ved lære af deres arbejdsprocesser. På den måde har vi udarbejdet et ansvarligt workflow, hvor tandlægen er i kontrol over hele processen fra start til slut, med mulighed for at delegere en stor del af arbejdet med clear aligners internt og eksternt.


Teamet hos AlignerService.com og jeg har vist hvordan almindelige tandklinikker nemt kan implementere clear aligner behandlinger, samtidig med at de sikrer deres patienter biologisk sikre, realistiske og forudsigelige resultater. Uden at klinikejeren skal være en ortodontisk ekspert men i kontrol med behandlingen fra start til slut.


Med brug af moderne teknologi kan klinikken arbejde interdisciplinært med hele deres team i kombination med tandlæger, der har den fornødne faglige og kliniske ekspertise. Det gør det muligt at opnå gode behandlingsresultater, uden at klinikejeren oplever de frustrationer, der knytter sig til den sædvanlige introduktion eller certificering i brugen af clear aligner systemer.

Du kan læse mere om "Smart Start" her.


Forudsætninger for kvalitet

Det er vigtigt, at bruge aligners produceret professionelt. Så længe der anvendes et af de 4 største producenter på verdensmarkedet, sikres det, at materialet vi bruger på vores patienter arbejder forudsigeligt og er af en ensartet høj kvalitet. (Der er alt for mange usikkerheder forbundet med egenproduktion eller fremstilling hos små laboratorier. Desuden er softwaren, der anvendes til mindre produktioner, generelt meget mangelfuld)