Nøgletalsmødet

Opdateret: 3. nov. 2020


Advarsel: Nedenstående er en forretningsorienteret betragtning. Opslaget er IKKE en opfordring til at drive sin klinik 100% efter økonomiske nøgletal. Efter min bedste overbevisning, må økonomiske nøgletal ALDRIG komme til at fylde mere end 49% i forhold til de tandfaglige beslutninger. Med andre ord vil jeg ALDRIG anbefale nogen, at foretage behandling uden faglig indikation. Der må aldrig udføres behandling, blot fordi det er en god forretning. Skulle du blive fristet til dette, er det en kortfristet fornøjelse, da dit brand vil lide betydelig skade NÅR det bliver opdaget.


Når jeg tager emnet op, er det fordi der er en tendens til, at danske klinikejere beskæftiger sig alt for lidt med forretningsdelen af deres klinik. Det KAN udvikle sig til et finansielt problem for klinikken og dermed for klinikejeren og hele teamet. Dét synes jeg er synd, for det går i sidste ende ud over patienterne.


Kære kollega. Jeg håber du vil lade dig inspirere af nedenstående. Frem for at afvise det jeg skriver, som noget liberalt nonsens, vil jeg anbefale dig at se på hvad du KAN bruge. Måske er der elementer du vil kunne drage nytte af i din klinik, måske ikke. Alt hvad jeg skriver om på min blog, har været testet i min egen klinik. Det er altså ikke noget jeg finder på eller kopierer fra USA, som flere har antydet. Det er åbenlyst, at jeg har ladet mig inspirere af andre klinikker rundt om i verden (Europa, USA og Australien). Ligesom jeg har brugt tid på at lære hvordan virksomheder i andre brancher bruger deres nøgletal, både i Danmark og i udlandet.


____________________Interessekonflikt

I de fleste private tandklinikker i Danmark, er der nogle modsatrettede interesser blandt personalet. De fleste tandlæger er ansatte på vilkår, der ligner vilkårene for en virksomhedsejer. Deres løn udgøres af en procentdel af den omsætning, de selv genererer, fratrukket div. omkostninger.

Dette står i skarp kontrast til resten af personalegruppen, der oftest er ansat med fast timeløn.


Forskellen i de to ansættelsesformer er, at tandlægerne bliver aflønnet af den værdi de leverer til patienterne. Resten af personalet får løn efter hvor længe de er på arbejdspladsen.


Tandlægerne har ofte en interesse i at få optimeret deres arbejdsdag så meget som muligt, mens receptionisten og klinikassistenten ikke har så stort et problem med afbud og udeblivelser, da det giver dem pusterum til at slappe af eller få styr på “alt det der roder i sterilen”

Kender du det?


Der er adskillige elementer klinikken kan bringe i anvendelse for at mindske den beskrevne interessekonflikt. Ét af disse elementer er mødet om klinikkens nøgletal.


Forudsætning:

For overhovedet at kunne anvende et møde om nøgletal. Kræver det, at klinikken har en vision. Personalet skal vide hvor klinikken skal bevæge sig hen. Ikke kun økonomisk, men også fagligt, socialt, brandwise, osv. Hvis ikke klinikken har en vision, har klinikken ingen mål. Uden mål er et møde om nøgletal værdiløst. Tilsvarrende hvis klinikken kun har økonomiske mål, har klinikken et stort problem i forhold til sin interne kultur og klinikkens brand.


Hvis du er i tvivl om hvorvidt din klinik har en vision, vil jeg anbefale dig at melde dig til bloggen her. Det gør du ved at klikke på “login” i øverste højre hjørne. For i næste uge uploader jeg det første af 2 opslag om klinikkens vision og hvordan du kan skrive din egen vision.

Mødeform

Modsat morgenmødet, personalemødet og teamtræningsmødet, har nøgletalsmødet ikke behov for en dagsorden, der offentliggøres på forhånd. Dagsordenen altid er den samme og mødet følger altid den samme form. Det gør mødet fordi tallene ikke står til diskussion (årsagen til tallene kan diskuteres, men det kommer vi til).

Mødet afholdes som det første hver måned. Det giver mulighed for at rette op på evt. afvigelser i løbet af den kommende måned, så man ikke får endnu et møde, hvor det samme problem optræder igen. (Ved mere komplekse problemer kan dette naturligvis ikke undgås)


Der er mødepligt for ALLE medlemmer af teamet.

Som altid skal mødet have en facilitator, der står for selve mødet. Dvs. indsamling af data. Udlevering af behandlede data til mødedeltagerne, klargøring af div. materialer, osv. Facilitatorer er også ordstyrer undervejs i mødet.


Jeg anbefaler, at benytte en receptionist med forståelse for tal eller den medarbejder, der står for bogføringen i klinikken.


Der er behov for en referent, der noterer konklusioner, handlingsplaner og aftaler ned til senere brug under bla. personalemøderne.


Indhold

Under selve mødet gennemgås de tal, der er af betydning for klinikkens mål. Det kan være (men er ikke begrænset til): Omsætning, case præsentationer, case accept, antal PA behandlinger, antal henviste patienter, teknikudgifter, materiale udgifter, antal udeblivelser, antal afbud, antal ledige stoletimer, osv.