top of page

Lønforhøjelse for tandplejere og klinikassistenter

Opdateret: 25. okt. 2022

Mens jeg skriver dette, oplever det meste af den vestlige verden noget nær de højeste inflationstal i 40 år. Som ansat i en hvilken som helst virksomhed, afstedkommer dette en naturlig interesse i en lønforhøjelse. For hvis inflationen fortsætter med at ligge mellem 6-9%, vil det betyde, at reallønnen relativt hurtigt udhules, med mindre der følger tilsvarrende lønstigninger med.


Dette opslag handler derfor om, hvad man som ansat i en tandlægeklinik, kan gøre, for at opnå en lønforhøjelse.


Tom toiletrulle med skriften: Inflation

Kompetenceniveau

Hvad har du gjort de sidste 5 år, for at forbedre dine kompetencer?

Her tænker jeg ikke over hvilke kurser du har taget eller hvor mange faglige artikler du har læst.

Men derimod hvad du har gjort for at implementere din viden i dit daglige arbejde. For deltagelse i kurser gør dig ikke dygtigere, med mindre du aktivt arbejder på at implementere hvad du har lært i dit daglige virke i klinikken.


Desværre møder jeg stadig ansatte i virksomheder, der mener at 20 års anciennitet* alene, er begrundelse nok til, at man skal have en lønforhøjelse. Denne tanke har jeg lidt vanskeligt ved at forstå.

Hvis man i 20 år har lavet det samme og ikke har ændret på noget som helst, siden man blev uddannet. Så har man reelt 1 års anciennitet og ikke 20.


*Anciennitet beskriver en persons erfaring i forhold til hvor mange år, vedkommende har arbejdet inden for et specifikt område. Betegnelsen anvendes til at fastsætte forskellige aftaler i et ansættelsesforhold. Disse handler typisk om løn og opsigelsesvarsel. Anciennitet som begreb anvendes primært i den offentlige sektor. Derfor er det typisk her, at anciennitet har betydning for ansættelsesforholdet.


Det er altså ikke givet, at “bare fordi” man har arbejdet det samme sted i mange år, er berettiget til en højere løn. (Undskyld hvis jeg er skyld i, at du får kaffen galt i halsen her)


Vigtige overvejelser

I stedet for at tage fat i chefen og forlange en højere løn, står man som ansat bedre, ved at gøre lidt hjemmearbejde først.


Det første jeg mener man som ansat bør foretage, forud for en lønforhandling er:

  1. Overveje hvilke rammer klinikken har, som muliggør en lønstigning.

  2. Tænke over hvilke kompetencer man har jeg tilført siden sidste lønstigning.

  3. Sætte dette i relation til forbedringer af klinikkens, som en virksomhed, disse kompetencer har medført.

Klinikkens rammer

Noget af det der er så dejligt ved en tandklinik er, at det er relativt nemt at se hvor pengene til driften kommer fra og hvordan den udvikler sig over tid. De fleste har mulighed for at få indsigt i klinikkens omsætning. Hvis denne ikke, som minimum, følger forbrugerprisindekset (og dermed inflationen), så falder klinikkens indtjening reelt og dermed også grundlaget for en lønstigning.


Der er reelt kun to måder klinikken kan tjene flere penge:

  1. Hæve priserne

  2. Øge produktiviteten

Følg med på facebook, hvor jeg også poster information om klinikoptimering, patientkommunikaiton og kundeservice i tandlægebranchen.


Samfundsøkonomiens indflydelse

Derfor er det første du bør gøre, at undersøge om klinikken har hævet samtlige frie priser med min. 10% i år. Hvorfor 10% og ikke “kun” 7,5% som svarer til inflationstallet? Fordi de offentligt dikterede priser ikke er steget. Når priser er fastsat ved lov eller overenskomst, kan man ikke bare hæve dem. Så for at kompensere for disse kunstigt lave priser, er klinikken nød til at hæve priserne på de frie ydelser så de dækker tabet på de offentlige ydelser. 10% er derfor et absolut minimum for at holde klinikkens økonomi status quo!

Træ plantet i glas med mønter

Jo flere procent af klinikkens samlede omsætning, der udgøres af ydelser med priser dikteret af det offentlige, jo større prisstigning er der behov for på de frie ydelser.


Som ansat i en relativt lille virksomhed, har du faktisk mulighed for at påvirke klinikkens prisudvikling. Hvis du generelt giver udtryk for, at det er for dyrt for patienterne, at få en tandbehandling, så undergraver du din egen løn! Det er det samme hvis du udfører tandplejeydelser, som du ikke tager dig betalt for. (Det ses fortsat hyppigt indenfor forebyggende behandlinger og på PA området).


Direkte indflydelse

Hvis du i stedet begynder at se på den direkte sammenhæng mellem patienternes betaling for klinikkens services og din løn, er det meget smartere, at bakke op om prisstigninger og måske selv italesætte behovet for prisstingninger. For der findes mange tandlæger, der fejlagtigt tror, at de er meget dyre. (Hvilket de på ingen måde er- Overhovedet!)


Hvis ikke klinikken hæver priserne, er der intet grundlag for lønstigninger. Hverken for de ansatte eller for klinikejeren. Tværtimod falder klinikkens overskud til et faretruende lavt niveau, der reelt kan true klinikkens eksistens på langt sigt.

Hvis man presser klinikejeren til en lønstigning i en sådan situation, betyder det, at klinikejeren er nød til at udbetale dele af sin egen løn, for at de ansatte kan få en højere løn. Det er bare ikke en holdbar model i ret lang tid!


Vil du for eksempel have lyst til at gå ned i løn, for at en anden af dine kolleger kan få en højere løn… samtidig med, at du i øvrigt har al ansvar for en forretning, der koster adskillige millioner kroner og hvor du sidder det økonomiske og faglige ansvar for alt hvad der foregår?


Konsekvenserne for tandlægebranchen.

Tandlægekæden Oris offentliggjorde for nogle måneder siden en undersøgelse de selv stod bag. Den viste, at omkring 1/3 af alle danske tandklinikker, ville lukke hvis klinikejeren udbetalte løn til sig selv, svarende til en ansat tandlæge!… Som kritisk læser af den slags informationer, skal man selvfølgelig overveje hvordan Oris kommer frem til deres konklusion. (Det har jeg ikke gjort)


Når det så er sagt, er der helt sikkert noget om snakken.

Gennem de sidste 40-50 år, er danske tandklinikkers overskud faldet og faldet og faldet. Det hedder sig, at det er super lukrativt at være tandlæge.

Det var det måske en gang.

Det er det ikke længere!

Mange tandklinikker har en kraftigt udfordret økonomi, kombineret med en meget stor administrativ byrde.


I stedet for at se på de historiske årsager til dette, bør vi fokusere på hvad vi kan gøre ved det.


Samarbejde

Vær proaktiv, ligesom du hele tiden skal være et skridt foran tandlægen i et behandlingsforløb, skal du også være det, når det kommer til din løn.

Team

Du kan bede om, at du og resten af personalet får en vis indsigt i klinikkens økonomi. Du behøver ikke få fuld indsigt i regnskaberne, men bør dog som minimum have en vis indsigt i hvad der skal til for, at i opnår finansiel succes (ud over alle de andre parametre man kan måle succes på) og hvordan du løbende kan følge med i hvordan det går.

Find ud af hvor meget klinikken skal omsættes pr. måned, HVER måned, før klinikken overhovedet giver overskud. Find ud af hvor stort et overskud klinikken havde i procent sidste år og hvor stort et overskud der forventes i år, samt hvad der skal til for at nå det.


Hvis det forventede overskud ligger på 10% af den samlede omsætning eller derunder, er der som udgangspunkt ikke ressourcer til at hæve lønnen.


Gå sammen med dit team og find ud af om i kan arbejde mere effektivt sammen og på den måde øge produktiviteten, uden at skulle arbejde hurtigere eller længere. Som team er i stærkere, klogere og bedre, end hvis alt initiativ skal komme fra chefen.


Kompetencernes indflydelse på en bedre betaling

Hvis vi ser på klinikken som en virksomhed. Bliver vores værd (I kroner og ører) direkte afspejlet i den omsætning vi genererer. Der er bare ikke plads til at hæve lønnen, hvis ikke omsætningen også bliver øget. På den måde er det hele ret simpelt.


Så hvis du er blevet dygtigere til at udføre et stykke arbejde, skal du også have en bedre betaling for det - af patienterne - det er dem, der reelt betaler din løn.


Det kan også være, at du har tilegnet dig kompetencer, der muliggør, at tandlægen kan delegere opgaver til dig og dermed selv blive mere effektiv. Det bør komme positivt til udtryk i klinikken regnskaber og kan dermed skabe basis for en lønforhøjelse.


Hjælp klinikejeren med at hjælpe dig

I det ovenstående har jeg prøvet, at illustrere hvordan klinikken er nød til at se en fremgang i regnskaberne, for at kunne imødekomme et ønske om højere løn. Hvis ikke dette grundvilkår er til stede, er der bare ikke nogen chance for, at klinikken vil overleve lønstigninger på sigt.


Så hjælp klinikejeren til at opnå muligheden for, at kunne give dig en lønforhøjelse. Når i som team kan fejre, at i faktisk har været sammen om at drive virksomheden frem, føles lønforhøjelsen også meget bedre. Det er fællesskabet og forbundetheden med andre, at glæden findes.


Et solidt økonomisk fundament

Opslaget her har primært handlet om løn i form af penge. I ethvert job er der mange andre elementer, der samlet set giver glæde og lyst til at gøre en indsats for- og med andre. En høj løn alene kommer aldrig til at gør dig tilfreds.


Selvfølgelig skal man have et fornuftigt finansielt fundament, for at kunne opretholde og forbedre sin private tilværelse. Hvis du vil inspireres til måder hvorpå du kan opnå en bedre privatøkonomi, uden følelse af at mangle penge, skal du følge med på bloggen. For de næste 2 opslag kommer til at handle om hvordan du får optimeret din privatøkonomi, så du ikke hele tiden føler dig fanget i et hamsterhjul.


Tilmeld dig bloggen hvis du vil være sikker på at få en email med et link til de nyeste opslag, når de bliver postet.


Tandlæge Jesper Hatt

Mange venlige hilsner

Tandlæge

Jesper HattTlf: +41 78 268 00 78


Hatt Consulting rådgiver og underviser dentalindustrien, klinikejere, tandlæger og deres teams indenfor klinikoptimering, patientkommunikation og dental kundeservice.

Ud over selv at have været klinikejer og chef for en klinik, har jeg ingen finansiel baggrund. Indholdet på bloggen er skabt på baggrund af mine egne holdninger og erfaringer fra 18 år i praksis og samarbejde med dental industrien.

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commentaires


bottom of page