Kommunikation - nøglen til succes I

Tema: Kend dit arbejde


Har du nogensinde prøvet at være på et fantastisk klinisk kursus, hvor er du efter kurset kommer tilbage til klinikken og oplevede hvor vanskeligt det var, at overbevise dine patienter om, at den behandling du var blevet uddannet til at udføre, ville være den rigtige for patienten?


De gange jeg har oplevet det, har jeg været virkelig frustreret.

Vi er jo forpligtet til at behandle vores patienter efter bedste evne. Når patienterne så fravælger den rigtige behandling, fravælger det er jo den behandling vi burde udføre på dem. På den måde afviger vi jo fra vores forpligtelse.


De gange jeg har været i USA for at tage efteruddannelse, er der en ting der ofte har slået mig. Hver gang jeg har fået teknisk undervisning, er den tekniske undervisning blevet fulgt op med undervisning i, hvordan man kan kommunikere med sine patienter, så de får lyst til at investere i den behandling de har behov for.

Dagens blogopslag kommer til at handle om netop dette: At kommunikere med sine patienter på en måde så de får lyst til at investere i den behandling de har behov for. For uden denne evne, får vi aldrig mulighed for at udfolde vores kliniske kompetencer.


Blot for at få dette helt på det rene, fraråder jeg enhver form for behandling eller anbefaling af behandling, uden faglig indikation.

Sammen med de tekniske kompetencer der skal til for at mestre vores fag, er det afgørende at vi mestrer vores kommunikative evner.


Faktisk er nøglen til vores kliniske succes gemt i vores evne til at kommunikere med vores patienter.


De af os, der er mest succesfulde med vores profession, er de tandlæger, der er bedst til at bygge rapport og skabe tillid til deres patienter.


Når vores patienter føler at vi er på deres side og vil dem det bedste. Vil det føre til at de også ønsker at være på vores side. Jo bedre dine patienter kan lide dig, jo mere vil ønske, at du også er succesfuld. De bliver missionærere, som vil bringe nye patienter til klinikken. Ikke nok med at de eksisterende patienter, skaffer nye patienter til dig. Så skaffer de typisk patienter, som du har lyst til at se. Patienter, der passer til din filosofi og personlighed. Patienterne ligner nemlig typisk hinanden.


At få missionærer ud af de patienter du har i forvejen, er en af de vigtigste opgaver du kan have som tandlæge og som klinik ejer. Da dette er et opslag i min serie om “happiness in dentistry”, får du derfor et citat fra dr. Pankey, som passer meget godt til temaet: “vi føler vi har fejlet, med mindre vi har gjort patienten til en missionær for klinikken.”


Du kan ikke skabe missionærere ved at være skruppelløs, eller ved udelukkende at være fagligt kompetent. Succesfulde tandlæger er nødt til at gå et skridt videre.


Vi er nødt til at kommunikere på en måde så patienterne opfatter eller oplever værdien af vores arbejde. Først når patienterne oplever eller forstår fordelene ved vores arbejde, vil de være interesserede i, at investere i den optimale behandling. Det handler kort og godt om hvilke (oplevede) fordele behandlingen medfører for patienterne og ikke for os.


3 anbefalinger

Der er generelt tre grundlæggende anbefalinger, der er interessant i denne sammenhæng:


1. Lær at blive rigtig god til at lytte.

2. Få dine patienter til at føle sig vigtige og trygge hos dig.

3. Giv dine patienter grund til at tro på at du mestrer dit arbejde.

Succesfuld kommunikation kræver en hel del evner og kompetencer. Heriblandt adfærdspsykologi, anvendt psykologi, en nysgerrighed omkring- og en grundlæggende evne til at kunne lide mennesker.

Heldigvis er dette evner vi kan tillære os. I et moderne sprog kaldes det ofte "emotionel intelligens".


Det er muligt at lære hvordan du kan navigere udenom de fleste kommunikative problemer, før de opstår. Du kan lære hvordan du skal håndtere angste patienter, de patienter, der har problemer med at betale, eller de, der er skeptiske omkring den behandling du anbefaler.


En af de største udfordringer vi har som tandlæger, er at vinde tilliden hos de mest skeptiske patienter. Ironisk nok er det de mest skeptiske patienter, der ofte ender med at blive vores mest loyale ambassadør, når vi har opnået deres tillid og får lov til at behandle dem optimalt.

At lære hvordan vi skal håndtere alle former for mennesker gør klinikken sundere og forbedrer vores eget fysiske velbefindende. En af de største årsag til stress hos tandlæger relaterer sig til vanskelighederne ved at kommunikere med vores patienter.For at få et essentielt overblik over vores kommunikation, skal vi kigge lidt tilbage i historien. Vi skal møde en af skaberne af den vestlige verdens etiske og filosofiske fundament. Den græske filosof Aristoteles. Han definerede de tre essentielle elementer i vores kommunikation: ethos pathos og logos.


Ethos

Ethos relaterer sig til din karakter, til din personlighed.

Tror dine patienter du handler etisk?

Udstråler du tillid?

Med mindre dine patienter har tillid til dig som menneske, er det usandsynligt, at de åbner sig for dig, som deres tandlæge.