Implementerering af clear aligners i en tandlægepraksis

Opdateret: 1. jun.

Introduktion

tandlæger føler sig ikke klinisk trygge ved behandling med clear aligners. Mange har måske tidligere forsøgt at behandle en patient eller to, hvor behandlingen ikke gik som forventet. Andre er bare aldrig kommet i gang. Som en konsekvens afstår flertallet af praktiserende tandlæger fra at behandle deres patienter med clear aligners.


Dette opslag henvender sig til tandlæger, der ønsker en klinisk tryg vej til implementering af clear aligners.


I det følgende gennemgår jeg hvorfor det er så vanskeligt, at komme godt i gang med at anvende clear aligners i en almen tandlægepraksis. Ligesom jeg giver en række forslag, der kan lede til en klinisk tryg, succesfuld og profitabel måde, at implementere clear aligners i enhver tandklinik.


Tandlæge Jesper Hatt underviser

Hvorfor er det så svært?

Implementering af clear aligners i tandklinikker følger typisk et forløb, der ligner alle andre typer behandling i en almindelig tandklinik.


Det vil sige, at tandlægen lærer teoretiske- og kliniske færdigheder, som kræves for at udføre behandlingen på et relativt kort kursus. Herefter implementeres de tillærte kompetencer og systemer i klinikken over en afgrænset periode.

Den samme tilgang kan ikke anvendes ligeså nemt, når det kommer til ortodonti. Der knytter der sig nemlig en ganske omfangsrig teoretisk viden til ortodontien. Det er en viden, som man, med en klassisk tilgang, skal mestre, for at opnå klinisk tryghed.

Meget af denne viden tager lang tid af tilegne sig. Derudover kræver den en masse klinisk erfaring at opnå. Læg dertil en lang række andre udfordringer, der knytter sig til anvendelsen af clear aligners i klinikken - herunder: ledelse, management, systemer, kommunikation og økonomi.


Hvor og hvordan skal man starte?

Herunder finder du en liste med hyppige udfordringer, der står i vejen for en succesfuld implementering af clear aligners i en almen tandlægepraksis:

 1. Klinikken mangler en vision, der inkluderer clear aligners.

 2. Klinikejeren kommunikerer ikke visionen tydeligt og kontinuerligt til personale og patienter.

 3. Ortodonti kræver omfattende viden om æstetik, funktion, knoglestruktur, muskler, blødtvæv, led, luftveje, biodynamik, biofysik og de dynamiske sammenhænge, etc. Hvilket gør ortodonti til en af de mest komplekse former for behandling tandlæger kan udføre. - Der er en grund til, at det tager 3-4 år, at blive ortodontist.

 4. Det tager tid, at udtænke og indarbejde helt nyt workflows

 5. Det kræver gode kommunikative evner, en tro på de kliniske resultater og egne evner, at få patienter til at acceptere behandling.

 6. Uden omfattende delegering er det mere profitabelt, at udføre andre former for alment tandlægearbejde.

 7. Delegering kræver en hel del ressourcer til efteruddannelse af klinikkens personale

 8. Manglende tid i aftalebogen til behandling, træning og indarbejdelse af nye workflows.

 9. Det tager lang tid, at opnå de ønskede kliniske resultater

 10. Usikkerhed omkring håndtering af kliniske udfordringer, når behandlingen ikke forløber, som planlagt på computeren.

For at gøre det nemmere for dig, at få succes med implementeringen af clear aligners i din klinik, får du et overblik over, hvordan andre er kommer godt i gang i deres praksis.


Den gode start

Start med at definere hvad du ønsker at opnå = din vision.


Kaffekop med teksten: "Go get em" opslået notesbog med blank side og en kuglepen ovenpå

Hvor mange behandlinger ønsker du at udføre om året, startende med de kommende 12 måneder?

Hvem skal udføre de forskellige opgaver i forbindelse med behandlingen? (Fotos, røntgen, IO-scan/aftryk, data upload, kommunikation med: aligner producent, ekstern partner og patienten, case selection, behandlingsplan, modifikation af den digitale plan, support af team, IPR, patientkontrol, attachment bonding, retension, instruktion, hvilket aligner system vil du anvende og hvorfor?, osv, osv. Jo flere elementer du kan inddrage i din vision, jo bedre. Det gør det nemmere at planlægge efter og dermed opnå succes)

Skriv din vision ned på papir og fortæl dernæst dit personale om visionen.


Din plan

Lav en handlingsplan, der trin for trin bryder din vision ned i små elementer, der er nemme at implementere i klinikken. Handlingsplanen skal konkret beskrive nøjagtigt hvad du ønsker at opnå, hvem der er ansvarlig og hvornår det er opnået.

Vær bevidst om, at du skal justere handlingsplanen, efterhånden som du opnår mere indsigt i hvad du har behov for at vide og gøre, efterhånden som du opnår erfaring med de forskellige elementer i din handlingsplan.


Del din vision og din handlingsplan med personalet.

Lad personalet hjælpe dig med at tilpasse handlingsplanen, så den bliver så realistisk som mulig.

Sæt ressourcer af til at følge handlingsplanen.

Gør handlingsplanen synlig for hele personalet og følg løbende op på planen på en måde så du understøtter dit personales vej mod målene i planen.

Hvor ligger begrænsningerne?

Først og fremmest er det vigtigt, at du gør dig klart, at du ikke kan opnå alle de nødvendige teoretiske og kliniske kompetencer på et weekendkursus.

Der er simpelthen for meget at lære!

Ligesom det er helt urealistisk at lære det ved at læse en bunke faglitteratur.


I stedet er det en god ide, at tage fat i de elementer, der ligger indenfor din normale comfort zone. Det vil sige:

 • Læg en behandlingsplan, der beskriver dit ønskede slutresultat - hvordan skal tænderne stå efter orto, så du kan udføre den endelige restorative behandling?

 • Håndtering af de kliniske aspekter i et typisk behandlingsforløb med clear aligners.