top of page

Hvorfor er ledelse vigtig i tandlægebranchen?

Opdateret: 18. apr. 2023

Professionel ledelse er en forudsætning for at nedbringe sygefravær, stress, fejl, lav effektivitet og samarbejdsvanskeligheder. Faktorer, der i sidste ende rammer bundlinjen.


Af Lone Vester, Klinikejer, partner og konsulent.

Det er ikke kun i sportens verden at træneren er vigtig. Det er underordnet om vi spiller på et fodboldhold eller et tandhold. Målet, værdierne og vilkårene kan være forskellige, men ledelse af et hold er lige vigtig, uanset hvilket hold vi taler om. Den faglige værktøjskasse til ledelse er den samme uanset branche. For de fleste af os privatpraktiserende klinikejere er det et vilkår, at vi både skal lede og deltage i driften. Vi må og skal indtage, den til tider svære rolle som spillende træner.

Kvindelig træner

Kom succesfuldt i mål

Ledelse er ganske enkelt afgørende for, om vi og vores klinikteam kommer succesfuldt i mål. Fordi god ledelse skaber trivsel.

Trivsel er for mig at se ikke blot en blød hensigtserklæring. Det er en benhård og målbar forpligtigelse. Vi har som ledere ansvar for, at vores ansatte trives. Vi har ansvar for, at vi selv trives. Det er vores ansvar, at den ledelsesstil, vi praktiserer, er bæredygtig rent menneskeligt på den lange bane.


Sætter vi ord på arbejdskulturen?

Jeg taler om kultur. Et tema, som for mange kan være en abstrakt størrelse. Som ledere er vi forpligtet til både at forsøge at sætte ord på den og tage stilling til den. Er vores kultur på tandklinikken for eksempel så robust og velfungerende, at vores medarbejdere ønsker at blive i ansættelsen? Er vores kultur i balance, så vi på den lange bane ikke drives til stress, konflikter eller mistrivsel med langvarige sygemeldinger?

Hverdagen bringer udfordringer og forandringer for alle. Det afgørende er, hvordan vi tackler disse.

Efter mere end 30 år med ledelse som klinikejer, kan jeg med sikkerhed sige, at det er menneskene, der er omdrejningspunktet for at forandring sker på en positiv måde.

I tandlægebranchen er den menneskelige faktor for mig at se altafgørende. Vi kan tilegne os nok så mange evidensbaserede behandlingsformer, elektroniske devices’, avancerede teknikker, nye materialer og meget mere, men hvis ikke den menneskelige faktor fungerer, så kommer vi ikke i mål. Hverken med os selv eller teamet. Derfor er ledelse vigtig.


Ingen ønsker forandring

De fleste mennesker ønsker udvikling, men de færrest ønsker forandring! Det er en udfordring og et vilkår, alle ledere navigerer i.

Vi skaber forandringer ved at arbejde med professionel ledelse. Professionel ledelse og autentisk ledelse betyder noget. Det virker.


Lys bryder gennem træer i skoven

Bæredygtig ledelse

Den professionelle ledelse er afgørende, for hvordan vi kommer i mål. Det er ikke raketvidenskab. Det handler om bevidsthed om os selv og andre. Bæredygtig ledelse handler om at skabe rammer og mulighed for en menneskelig bæredygtig kultur. En kultur med trivsel højt på dagsordenen er forudsætningen for at skabe psykologisk tryghed og sammenhængskraft.


Denne kultur vil kunne bestå langt ud i fremtiden uden at vi bliver stressede eller brænder ud. Det er vores ansvar som ledere at gå forrest. Vi skal sætte retningen præcist.

Hvis vi har forskellige velmenende kollegaer, der sætter tilfældige retninger, så når vi ikke succesfuldt i mål. I en organisation, hvor der ikke er en tydelig ledelse og bevidst arbejdskultur, vil sladder, frustration og utilfredshed stjæle en stor del af al den glade energi, der skulle bruges til at bringe vores team ud på en positiv succesfuld kurs.


Løn og goder er slet ikke nok

Hvis der er lav trivsel og en utydelig kultur, vil det på den lange bane ikke kunne kompenseres hverken af løn eller andre goder. Før eller siden vil medarbejderen søge væk eller selv blive bærer af en negativ kultur.


Jeg ser mange forandringer i vores tid. Efterspørgslen på sund og bæredygtig ledelse er et udtalt krav fra de unge generationer på arbejdsmarkedet. Så langt mit øje rækker, vil der være rift om de uddannede kompetente hænder, både i tandlægebranchen og i mange andre brancher. Derfor er bevidst ledelse og en stillingtagen til kultur og trivsel for mig at se helt afgørende for at fremtidssikre vores klinikker.


Professionel ledelse skaber en psykologisk tryghed for alle. Både hos medarbejdere og i ledelsesgruppen. Den psykologiske tryghed er en forudsætning for at skabe forandringer og følgeskab. Det er her, vi ser en mulighed for at nedbringe sygefravær, stress, fejl, lav effektivitet og samarbejdsvanskeligheder. Faktorer, der i sidste ende rammer bundlinjen.

En forudsætning for dette er, at vi på ledelsesplan er enige om, at trivsel og arbejdskultur er et tema, som vi bør håndtere konkret. Skibet skal ledes af en kaptajn og gerne en første og anden styrmand, der er enige om kursen og strategien, for at nå sikkert og succesfuldt i havn.

Mange venlige hilsner

Tandlæge

Lone Kjems Vester0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page