Er gode råd dyre I?

Opdateret: 3. nov. 2020

I juniudgaven af tandlægebladet, beskriver Allan Kamp Jensen, statsautoriseret revisor og partner i revisions- og konsulentvirksomheden PWC, og Henning Juel Møller, statsautoriseret revisor og partner i Aros Revision, hvordan danske klinikker IKKE kan spare sig ud af Covid-19 krisen. De umiddelbare besparelser, der er mulige i en tandklinik, er gennemført. Nu skal der ses fremad og fokuseres på at øge omsætningen,


Var det et dyrt råd revisorerne kom med? Ikke rigtigt.

Var der en konkret og let forståelig vejledning til hvordan du skal øge omsætningen? Heller ikke...


Den samme uge jeg læste tandlægebladet, var jeg selv i gang med at vejlede en klinik omkring brugen af rådgivere. Jeg bemærkede hvordan det af og til forekommer diffust, hvad man kan og bør anvende sine rådgivere til.

Det kom der en beskrivelse ud af, som jeg gerne vil dele med dig. Den blev lidt lang, så i denne uge får du den første del. I næste uge får du anden del.


(Hvis du har 25 års erfaring i klinikdrift, kan du springe de første 4 rådgivere over og gå til overskriften markeret med rød, da du med sikkerhed har brugt så lang tid i deres selskab, at de ikke behøver yderligere beskrivelse)


Advokat:

Skal bruges til enhver form for juridisk rådgivning - IKKE rådgivning omkring drift af virksomhed.

Advokaten læser og skriver kontrakter for dig, som sikrer, at du får hvad du betaler for f.eks. ved køb af en klinik. Desuden sikrer advokaten dig mod problemer i evt. senere tvister med sælger.

Advokatens fornemste opgave er, at sikre du er beskyttet juridisk.


Er det en fordel for dig, at overtage et tandlægeselskab eller overtage al inventar og derefter indføre det i dit selskab? Hvis du overtager en virksomhed, overtager du også samtlige forpligtigelser og evt. tvister med leverandører osv. - nogle gange kan det være ok, men oftest er det bedre, at overtage driftsmidlerne i eget selskab, så du ikke risikerer at hænge på den tidligere virksomheds aftaler. En advokat vil kunne hjælpe dig med at afklare alt dette.

Advokaten kan hjælpe dig med rådgivning til hvad der evt. bør stå i din personalehåndbog, ansættelseskontrakter, afskedigelser, stiftelsesdokumenter, osv.

(Hvis det har interesse kan du få en kopi af min personalehåndbog til inspiration. Bare skriv en mail markeret "Personalehåndbog" til: mail@smiledesign.dk, Så sender jeg dig en pdf fil med håndbogen)


En advokat kan altså spare dig for mange mange tusinde kroner og adskillige dages bekymringer, hvis du benytter advokaten korrekt. Det er IKKE småpenge, der anvendes til en dygtig advokat, i en klinikhandel KAN du godt komme op på 150.000,- dkr. eller mere. Men ligesom med optimal tandpleje, er det ikke dyrt. Tværtimod kan pengene være givet rigtig godt ud!


Revisor:

Skal bruges til revision og rådgivning omkring dit regnskab. Revisoren er ekspert i budgetter og skattelovgivningen.

En revisor er en person, der arbejder med at revidere regnskaber, det vil sige at kontrollere deres rigtighed – om bilag forefindes, kontoplanen overholdes m.m. Desuden vil revisoren kunne rådgive dig omkring hvordan du optimerer virksomhedens og din egen skat. Du vil typisk skulle bruge en del tid inden oprettelsen af din virksomhed på at finde ud af den mest hensigtsmæssige selskabskonstruktion. Desuden hjælper revisoren dig med at opsætte dit regnskab og dine kontoplaner. Jeg anbefaler som regel, at du finder en revisor med indgående branchekendskab i starten af din karriere, som klinikejer. Hvis du senere vurderer, at du ikke har behov for revisorens rådgivning, kan du altid skifte til en anden og billigere.

Har din revisor arbejdet specifikt med tandlæger tidligere, kan han også rådgive dig i fht. hvad han/hun har set i andre selskaber. Dvs. han/hun forhåbentligt kender til “best practice” og kan give dig nogle tal som benchmark (regnskabstal fra andre klinikker, herunder de bedst performende klinikker, som du kan måle dig op imod).

Ligeledes er revisoren god til at gennemskue evt. aftaler med bankerne. F.eks. om en aftale er en fordel eller en ulempe for dig. (Husk at få en advokat til at se aftaler igennem, der kan have store økonomiske konsekvenser for dig - f.eks. renteswap og låneaftaler med personlige kautionsforpligtigelser)


Revisoren bør IKKE anvendes til rådgivning omkring driften, da revisoren baserer sin rådgivning på tal fra fortiden. Det kan være vanskeligt at skelne mellem hvad der er hvad. Revisoren kan f.eks. sætte beregninger op, der viser hvad forskellen på 2 forskellige hypotetiske scenarier vil komme til at se ud i fremtiden (såfremt forudsætningerne holder - det kan revisoren ikke svare på. Revisoren kan kun sætte tallene op og fortælle om konsekvenserne for regnskabet, samt klinikkens og din private økonomi).

Forvent at skulle mødes med din revisor 2-4 gange det første år efter overtagelsen af en klinik, til du har styr på din bogføring og dine regnskaber.

Efterfølgende vil du typisk tage et årligt møde med revisoren for at gennemgå regnskaberne og underskrive revisorens rapport (årsregnskabet). Desuden bør du tage fat i revisoren hvis du skal foretage nogle større finansielle dispositioner.

Revisorer er meget begavede mennesker med sans for detaljer. De er dog sjældent gode til at se og forstå din overordnede plan (din vision) og sætte den i relation til driften af din klinik. (Jeg har aldrig hørt om en, der kunne)


En revisor koster, ligesom advokaten, en del penge. Det er ok fordi revisoren sparer os for problemer med det offentlige og bankerne, samtidig med, at de hjælper os med at optimere vores Skat.

Bankrådgiver

Er ikke en rådgiver, men en sælger, hvis opgave er, at sælge bankens produkter.

Bankrådgiverens vigtigste opgave er, at få banken til at tjene penge på deres forretning med dig.

Det er ikke skidt, banken må gerne tjene penge på at arbejde sammen med dig. Banken bare skal helst holdes i så god afstand, at den ikke begynder at blande sig i driften af klinikken (Det har den nemlig ikke styr på). Samtidig skal samarbejdet være til gensidig fordel - det er ikke altid banken har den indstilling (læs: sjældent).

Banken vil typisk mødes med dig 1 gang i kvartalet det/de første år, for at holde øje med om forretningen går som den skal.

De er meget interesserede i at holde øje med om din virksomhed følger din forretningsplan, idet deres vigtigste opgave er, at få bankens penge tilbage igen.


En bankrådgiver KAN være et meget dyrt bekendtskab. Især hvis man glemmer, at en bankrådgiver IKKE er en rådgiver, men en sælger. (Der er en god grund til at bankerne kalder deres sælgere for "rådgivere") En bankrådgiver tager ikke et enkelt eller årligt beløb for sin "rådgivning", men sørger derimod for, at banken år for år kan tjene en formue på dine renter og gebyrer. Prøv bare at se hvad du betaler til banken i fht. din advokat eller revisor. Over en kort årrække kan det godt nærme sig adskillige millioner kroner! Derfor bør du som udgangspunkt kontrollere bankens forslag med din revisor.