Drømmen om egen klinik

Opdateret: 3. nov. 2020

Du og jeg er så priviligerede, at vi arbejder i en af de mest fantastiske brancher. Du kan opnå en fantastisk karriere, som ansat tandlæge, såvel som selvstændig. Hvis du håndterer det korrekt, kan jobbet som tandlæge være ekstremt givende, både emotionelt og finansielt.


Det hele starter med en drøm - din drøm.Jeg samarbejder med tandlæger, der typisk bruger omkring 140 dage om året i klinikken. Mange af dem har et mål på 5-8 mill. dkr. i årlig omsætning og ved de kan nå målet med det fantastiske TEAM af vindere, som de har bygget op omkring sig. De har alle en dyb forståelse af sig selv og deres egne værdier. Ligesom de er i stand til at kommunikere disse værdier passioneret til alle omkring sig.


Det er efterhånden blevet meget tydeligt for mig, at de tandlæger, der ønsker sig personlig succes og opnår den. Er de tandlæger, der vælger at fokusere på- og forfølge deres egen succes. Det er med andre ord et valg om du er succesfuld eller ej. Det handler primært om dit fokus. (Kriterierne for succes er enormt individuelle og behøver ikke være af finansiel karakter)


Hvert eneste minut i vores vågne tid træffer vi forskellige valg. Vores valg er afgørende for hvilken vej vi kommer til at gå.

Som klinikejere, kan vi få udfordringer, når vi træffer valg som f.eks.:

 • At være frustreret over jobbet.

 • At acceptere ukvalificerede medarbejdere.

 • At have udgifter på 85% af klinikkens omsætning, når de kunne ligge på 45-55%

 • At skyde skylden for manglende succes på andre.

 • At undlade at tage fabelagtig efteruddannelse.

Som eksemplerne forhåbenligt illustrerer, er der mange valg vi træffer ubevidst, som modarbejder vores egen succes. Når jeg arbejder med mine klienter, starter vi derfor oftest med at skabe et helt klart billede af, hvordan succes defineres for den enkelte klient. Først når vi har et helt klart billede af succesen kan vi begynde at forfølge den med et passende fokus.


Gennem årene har jeg hjulpet kolleger, der har:

 • Ønsket hjælp til at udvælge og købe deres egen klinik.

 • Startet en klinik fra bunden, uden en eneste patient.

 • Villet opkøbe og lægge klinikker sammen.

 • Skullet vælge om de ville sælge til en kæde eller en kollega.

 • Villet sælge klinikken, for derefter at fortsætte med at arbejde i klinikken.

Jeg er ikke en klinikmægler og har hverken evnerne eller intentionerne om at blive det. Men jeg har dog haft fornøjelsen af at hjælpe førstegangskøbere og tandlæger, med ønske at få deres eksisterende klinik til at vokse gennem opkøb. Ligesom jeg hjælper kolleger med at planlægge deres generationsskifte.


Dette opslag

I dette og de kommende blogopslag, vil jeg sætte fokus på nogle af de elementer jeg mener er vigtige at gøre sig tanker om, forud for en klinikovertagelse.


Hvis der skal finde en klinikoverdragelse sted, vil jeg gerne være med til at sikre, at det er en handel, der er til fordel for både den købende såvel som den sælgende tandlæge.

Både køber og sælger har muligheden for at få en smidig og let transaktion, uden fejl og bekymringer. En transaktion, der bringer begge parter tættere på det næste trin i tilværelsen, som de drømmer om.


Hvad er rigtigt og hvad er forkert at gøre her og nu?

Hvordan kan vi undgå økonomiske fejltagelser og søvnløse nætter?

Jeg har skrevet opslagene med udgangspunkt i den købende tandlæge. Hvis du overvejer et generationsskifte, kan du med fordel læse opslagene og forholde dig til, hvordan en fair overdragelse kan finde sted i fremtiden.


Noget af det jeg skriver kan forekomme banalt. Det er bare min erfaring, at de selv indlysende banale detaljer ofte giver anledning til problemer, fordi de ikke blev drøftet forud for en klinikoverdragelse.

Noget kan forkomme kritisk i fht. sælgende tandlæge eller klinikmæglere. Generelt har jeg stor tillid til de danske klinikmæglere. Ligesom jeg har stor tillid til kolleger, der ønsker, at afhænde deres klinik. Når jeg skriver på en måde, der kan forekomme kritisk, er det primært for at undgå misforståelser eller fejlagtige antagelser, der kan være til skade for enten køber eller sælgere efter en klinikoverdragelse.


Vigtige faktorer

For at opnå en succesfuld klinikoverdragelse, er der flere faktorer jeg oplever som vigtige:

 • Den sælgende tandlæge skal være klar til pensionering på salgstidspunktet.

 • Den sælgende tandlæge skal være emotionelt klar til at overdrage sin klinik på salgstidspunktet.

 • Klar og tydelig kommunikation mellem den sælgende og købende tandlæge, samt deres rådgivere.

 • Alt skal på bordet. Der må ikke være nogen skjult agenda nogen steder. Hvis den sælgende tandlæge tror det kan lade sig gøre, at slippe af med nogle finansielt problematiske beslutninger fra fortiden, ved at tørre dem af på en yngre kollega. Ender kliniksalget ofte ulykkeligt for begge parter.

 • Succes kommer af ærlig og åben kommunikation.

Erkend dine begrænsninger

Når den unge tandlæge ønsker at købe en klinik. Står han eller hun overfor en erfaren mægler, der repræsenterer en erfaren kollega. De har begge med masser af viden om regnskaber og dri