Begår din kirurg disse fejl?

Det handler om ledelse og procedurer omkring tandlægens arbejdsfelt i almen praksis.

I dette opslag får du inspiration til

  • Bedre procedurer for klinikassistenterne

  • Procedurer der giver patienter en bedre oplevelse

I et forsøg på at holde opslaget i en overskuelig længde, har jeg valgt kun at beskrive dele af et procedureforløb.


Mand med blå kirurgisk maske og hue stirrer ud gennem billedet

Klassisk udfordring

For noget tid siden havde jeg en samtale med en alment praktiserende tandlæge, der havde en forkærlighed for de kirurgiske behandlinger. Han var glad for, at have opnået muligheden for udelukkende at arbejde med kirurgi nogle dage om ugen.


Mens vi talte sammen om hans glæde ved kirurgi, kom en klinikassistent og bad tandlægen tage telefonen. Hun fortalte, at en patient, der havde fået udført en amotio nogle dage forinden, havde store smerter. Tydeligt irriteret over denne afbrydelse, gik tandlægen til telefonen for at tale med patienten og evt. finde en medicinsk løsning på problemet.


Følg os på facebook og læse mere om alt det du ikke lærte på tandlægeskolen. Det handler om patientkommunikation, tiltrækning af patienter og driftoptimering.


Udfordret ledelse

Imens tandlægen talte i telefon, spurgte jeg klinikassistenten om, hvor ofte klinikken havde den her form for opkald. Klinikassistenten fortalte mig, med en opgivende attitude, at det var på ugentlig basis. Det undrede mig og fik mig til at spørge ind til klinikkens protokol for smertekontrol. Klinikassistenten kiggede forundret på mig og sagde, at det kendte hun ikke noget til. Det var tandlægen, der havde styr på det.


Da jeg senere spurgte tandlægen om procedurerne for smertekontrol ved kirurgiske behandlinger, svarede han, at det var klinikassistenternes opgave, at informere om, at patienten kunne tage en Panodil eller Pinex, hvis der opstod smerter efter operationen.


Det var en noget anderledes procedure, end den jeg havde arbejdet med, da jeg var klinikejer. Så jeg spurgte om der var andre tiltag, der blev brugt for at give patienterne en god oplevelse. Tandlægen sagde, at han fik klinikassistenterne til at ringe til patienterne dagen efter operationerne, for at høre om alt var som det skulle være. Derudover havde han ikke nogen procedurer.


Hvor lå udfordringerne?

Der var 3 ting der fangede min opmærksomhed.

  1. Manglende overblik, som resultat af et blindt punkt i klinikkens ledelse og management.

  2. En tandlæge, der blev presset af selv små udfordringer.

  3. En smerteprotokol, der ikke gav patienterne en god oplevelse.

For at holde blogopslaget indenfor en overkommelig ramme, holder jeg mig lige til patientoplevelsen, der er stærkt knytte til punkt nr. 3: Smerteprotokol.NSAID

Jeg spurgte hvorfor der ikke blev anvendt NSAID præparater til smertekontrol. Med henvisning til den megen omtale, der havde været af unge sportsudøvere i langvarig behandling med 600 mg, mente tandlægen ikke det var forsvarligt, at anvende NSAID. Derfor havde han sadlet om, så han nu kun brugte paracetamol og udskrev recept på tramadol ved stærke smerter.


Forbehold

Da det er mere end 3 år siden jeg stoppede med at praktisere, ved jeg ikke om der er kommet nye retningslinjer for anvendelsen af NSAID i tandlægepraksis. Det forekommer mig dog noget ekstremt, at afskaffe et så godt og gennemprøvet præparat til korttidsbrug, i forbindelse med operative indgreb i mundhulen.


Særligt opioidernes uhensigtsmæssige bivirkninger ville bekymre mig, hvis jeg skulle afvikle NSAID. Især i lyset af, at man risikerer flere opioidafhængige borgere, når brugen af opioider stiger.


Hvis jeg er helt galt på den med mine anbefalinger, må du meget gerne kommentere på dem. Enten her eller på min facebook side, så jeg kan rette opslaget til.


Vi vil vores patienter det bedste

Tegning af mand, der hænger i armende under et hjerte

Det er muligt du tænker det du lige har læst hører til i den lidt mere ekstreme afdeling. Det kan også være du tænker, at det er helt normalt. Uanset hvad du mener, tænker eller gør lige nu, er jeg sikker på, at du, ligesom alle andre tandlæger jeg kender, kun vil dine patienter det bedste.


I det følgende vil jeg forsøge at give mit bud på hvordan man kan gøre og dernæst lade dig tage stilling til, om noget af det jeg skriver, vil kunne forbedre patientoplevelsen i din klinik.


Passive eller aktive procedurer?

I denne sammenhæng er det vigtigt, at tænke over, at bare fordi klinikken råder over en procedurebeskrivelse, er det ikke sikkert proceduren bliver fulgt.

Det er heller ikke sikkert, at proceduren bliver fulgt, sådan som klinikejeren har forestillet sig den skal følges, bare fordi proceduren er dokumenteret på papir eller i elektronisk form.


Enhver form for procedure kræver en grundig instruktion OG efterfølgende træning, samt vedholdende fokus og opfølgende - indtil den er blevet en rutine.


Forudsætninger for anbefalinger

For at give dig den rette forudsætning for at læse en lille del af min tidligere kliniks procedurebeskrivelse, skal du vide, at alle medarbejdere i klinikken arbejdede efter mottoet: "Danmarks bedste oplevelse".