top of page

Begår din kirurg disse fejl?

Det handler om ledelse og procedurer omkring tandlægens arbejdsfelt i almen praksis.

I dette opslag får du inspiration til

 • Bedre procedurer for klinikassistenterne

 • Procedurer der giver patienter en bedre oplevelse

I et forsøg på at holde opslaget i en overskuelig længde, har jeg valgt kun at beskrive dele af et procedureforløb.


Mand med blå kirurgisk maske og hue stirrer ud gennem billedet

Klassisk udfordring

For noget tid siden havde jeg en samtale med en alment praktiserende tandlæge, der havde en forkærlighed for de kirurgiske behandlinger. Han var glad for, at have opnået muligheden for udelukkende at arbejde med kirurgi nogle dage om ugen.


Mens vi talte sammen om hans glæde ved kirurgi, kom en klinikassistent og bad tandlægen tage telefonen. Hun fortalte, at en patient, der havde fået udført en amotio nogle dage forinden, havde store smerter. Tydeligt irriteret over denne afbrydelse, gik tandlægen til telefonen for at tale med patienten og evt. finde en medicinsk løsning på problemet.


Følg os på facebook og læse mere om alt det du ikke lærte på tandlægeskolen. Det handler om patientkommunikation, tiltrækning af patienter og driftoptimering.


Udfordret ledelse

Imens tandlægen talte i telefon, spurgte jeg klinikassistenten om, hvor ofte klinikken havde den her form for opkald. Klinikassistenten fortalte mig, med en opgivende attitude, at det var på ugentlig basis. Det undrede mig og fik mig til at spørge ind til klinikkens protokol for smertekontrol. Klinikassistenten kiggede forundret på mig og sagde, at det kendte hun ikke noget til. Det var tandlægen, der havde styr på det.


Da jeg senere spurgte tandlægen om procedurerne for smertekontrol ved kirurgiske behandlinger, svarede han, at det var klinikassistenternes opgave, at informere om, at patienten kunne tage en Panodil eller Pinex, hvis der opstod smerter efter operationen.


Det var en noget anderledes procedure, end den jeg havde arbejdet med, da jeg var klinikejer. Så jeg spurgte om der var andre tiltag, der blev brugt for at give patienterne en god oplevelse. Tandlægen sagde, at han fik klinikassistenterne til at ringe til patienterne dagen efter operationerne, for at høre om alt var som det skulle være. Derudover havde han ikke nogen procedurer.


Hvor lå udfordringerne?

Der var 3 ting der fangede min opmærksomhed.

 1. Manglende overblik, som resultat af et blindt punkt i klinikkens ledelse og management.

 2. En tandlæge, der blev presset af selv små udfordringer.

 3. En smerteprotokol, der ikke gav patienterne en god oplevelse.

For at holde blogopslaget indenfor en overkommelig ramme, holder jeg mig lige til patientoplevelsen, der er stærkt knytte til punkt nr. 3: Smerteprotokol.NSAID

Jeg spurgte hvorfor der ikke blev anvendt NSAID præparater til smertekontrol. Med henvisning til den megen omtale, der havde været af unge sportsudøvere i langvarig behandling med 600 mg, mente tandlægen ikke det var forsvarligt, at anvende NSAID. Derfor havde han sadlet om, så han nu kun brugte paracetamol og udskrev recept på tramadol ved stærke smerter.


Forbehold

Da det er mere end 3 år siden jeg stoppede med at praktisere, ved jeg ikke om der er kommet nye retningslinjer for anvendelsen af NSAID i tandlægepraksis. Det forekommer mig dog noget ekstremt, at afskaffe et så godt og gennemprøvet præparat til korttidsbrug, i forbindelse med operative indgreb i mundhulen.


Særligt opioidernes uhensigtsmæssige bivirkninger ville bekymre mig, hvis jeg skulle afvikle NSAID. Især i lyset af, at man risikerer flere opioidafhængige borgere, når brugen af opioider stiger.


Hvis jeg er helt galt på den med mine anbefalinger, må du meget gerne kommentere på dem. Enten her eller på min facebook side, så jeg kan rette opslaget til.


Vi vil vores patienter det bedste

Tegning af mand, der hænger i armende under et hjerte

Det er muligt du tænker det du lige har læst hører til i den lidt mere ekstreme afdeling. Det kan også være du tænker, at det er helt normalt. Uanset hvad du mener, tænker eller gør lige nu, er jeg sikker på, at du, ligesom alle andre tandlæger jeg kender, kun vil dine patienter det bedste.


I det følgende vil jeg forsøge at give mit bud på hvordan man kan gøre og dernæst lade dig tage stilling til, om noget af det jeg skriver, vil kunne forbedre patientoplevelsen i din klinik.


Passive eller aktive procedurer?

I denne sammenhæng er det vigtigt, at tænke over, at bare fordi klinikken råder over en procedurebeskrivelse, er det ikke sikkert proceduren bliver fulgt.

Det er heller ikke sikkert, at proceduren bliver fulgt, sådan som klinikejeren har forestillet sig den skal følges, bare fordi proceduren er dokumenteret på papir eller i elektronisk form.


Enhver form for procedure kræver en grundig instruktion OG efterfølgende træning, samt vedholdende fokus og opfølgende - indtil den er blevet en rutine.


Forudsætninger for anbefalinger

For at give dig den rette forudsætning for at læse en lille del af min tidligere kliniks procedurebeskrivelse, skal du vide, at alle medarbejdere i klinikken arbejdede efter mottoet: "Danmarks bedste oplevelse".


Det var ikke et motto vi havde skrevet, hængt op i en ramme og glemt alt om. Det var derimod noget alle vores beslutninger blev holdt op imod. Ikke kun i ledelsen men i hele teamet. Alle havde friheden til at fortolke hvad de mente ville give klinikkens interessenter "Danmarks bedste oplevelse" i hver enkelt situation.


I alle vores møder, talte vi om hvordan vi kunne blive bedre til at give vores patienter "Danmarks bedste oplevelse". Alle arbejdede hele tiden på at blive bedre til at give "Danmarks bedste oplevelse", ligesom vi evaluerede på de situationer, hvor den enkelte medarbejder syntes at have været i en vanskelig situation. Disse situationer blev brugt til at diskutere hvad der var godt og hvad vi kunne gøre bedre, så vi alle kunne tage ved lære af de vanskelige situationer og derved opbygge en endnu stærkere fælles retning.


Før behandling.

Startfelt på grøn løbebane

Jeg synes det er vigtigt, at patienterne ved lidt om hvad de går ind til, inden de kommer i klinikken. Derfor synes jeg, at en klinikassistent skal have tiden til, at sidde uforstyrret med patienten og gennemgå hvad der skal ske næste gang patienten møder op i klinikken. (Patienter bør altid vide hvad der skal ske næste gang og selv have en opfattelse af hvorfor det er vigtigt for dem selv)


Dette sker efter, at tandlægen har indhentet den medicinske anamnese, så tandlægen er sikker på, hvilke former for medicin, der med sikkerhed kan anvendes før, under og efter operationen. Såfremt der skal udskrives en recept til patienten, er det tandlægen, der gør dette.


Afhængig af klinikkens interne protokoller, kan tandlægen selv informere om medicinen eller lade en klinikassistent gøre dette. Under forudsætning af, at klinikassistenten er trænet i dette. (Jeg var så heldig, at min klinikassistent var uddannet farmakonom med flere års erfaring i et apotek. Det gjorde denne del meget nemmere for mig)


Et eksempel

Klinikassistentens gennemgang bør, som minimum, indeholde en beskrivelse af, at:

 • Patienten bør spise godt inden ankomst, da der kun må indtages koldt og flydende efter operationen.

 • At der efter operationen kan være sting, der kan genere tungen og som skal lades i ro. Ligesom det vil være nødvendigt at fjerne evt. suturer på et senere tidspunkt.

 • Efter anvisning fra tandlægen skal patienten have information om, hvilken form for medicin, der skal anvendes efter operationen. På den måde kan patienterne sikre sig, at de har den medicin de skal bruge, inden operationsdagen. (Med mindre klinikken sørger for at patienten kan gå fra klinikken med al den nødvendige medicin - se senere)

 • Hvis der skal indtages antibiotika - mængde, tidspunkter og længden af behandlingen.

 • Desuden ville jeg også på dette tidspunkt give første instruktion i optimal hygiejne efter operationen.

Klinikassistenten sidder med klinikken skriftlige præ-operative instruktioner, som gennemgås mundtligt med patienten. Efter instruktionen gives udskriften af informationerne til patienten.


Det kan godt være, du synes det er for meget, at informere patienterne om alt dette inden en operation. Men når først operationen er gennemført, er det ikke ret mange patienter, der hører efter vores post-op informationer. De fleste tænker bare på at komme hjem. (Tænk lige over, at patienterne ofte bare gerne vil direkte hjem - særligt når du planlægger hvad dine patienter skal have med fra klinikken, når de har gennemgået en operation. Mere om det lige om lidt)På dagen for operationen:

Før patientens ankomst til klinikken:

Klinikassistenten finder smertestillende frem og gør klar til at sende evt. relevant recept elektronisk.

Tandlægen udfører sikkerhedskontrol. Sammen med klinikassistenten sikrer tandlægen, at det er den korrekte medicin, der er klargjort.


Patienten i klinikken

Klinikassistenten bringer patienten til klinikken og sikrer sig det er den korrekte patient og den korrekte procedure, der er gjort klar til. Herefter udleveres præ-operativ medicinering.

Standarden (som jeg underviste i på kirurgisk afdeling på Århus tandlægeskole for 15 år siden - skriv gerne en kommentar, hvis denne har ændret sig):

600 mg. Ibuprofen og 1g. paracetamol samt evt. antibiotika.

Pt. skyller munden i klorhexidin 0,12% eller 0,2% i 1 minut (Brug stopur!), hvorefter, der ikke må skylles efter med vand.


Tandlægen kommer ind og bedøver pt. og gør klar til operationen.

Der er ikke noget værre, som patient, end at opleve udfordringerne med at styre mundens indhold af klorhexidin med en blokade af n. aleveolaris inferior.

Det kan godt være det tager 4 minutter ekstra, at gøre det på denne måde. Jeg har prøvet både det ene og det andet. Begge dele kan lade sig gøre, at gennemføre så det bliver tidsoptimeret for tandlægen. Men ud fra pateintens perspektiv (kundeservice), er der ingen tvivl om, at måden jeg har beskrevet det, er den mest behagelige.


Efter operationen

Patienten gives de vanlige postoperative informationer af en trænet klinikassistent. Dette ud fra klinikkens skriftlige instruktion, som også udleveres til patienten efter operationen.


Smertekontrol (VIGTIG!)

Det var i virkeligheden denne, der fik mig til at skrive dette blogopslag.

Tabletter i forskellig farve i et krus

Af denne protokol skal det blandt anden fremgå, at der skal tages smertestillende hver 4. time (600 mg. ibuprofen) de første 16 timer. Herefter tages smertestillende efter behov.


På denne måde forebygges smerter de første 16-20 timer. Såfremt smerterne ikke forebygges i denne periode, risikerer patienten at smerterne bliver meget kraftigere og meget mere langvarige. Hvis først der udvikles kraftige smerter indenfor de første 20 timer, vil disse være langt vanskeligere at kontrollere, end hvis de forebygges. Det er blandt andet også derfor, vi giver smertestillende forud for en operation.


Klinikassistenten fortæller patienten hvornår den første smertestillende medicin blev givet og angiver hvornår de næste tabletter skal tages de kommende timer. Tidspunkterne noteres på papiret med den skriftlige instruks til patienten.


Klorhexidin

Desuden gives instruktion i brug af klorhexidin med henvisning til patientens oplevelse inden operationen. Dette inklusive tidspunkt for hvornår mundskyldning skal påbegyndes, såfremt der er indikation for dette.


Patienten gives instruktion i ikke at pille i såret med tunge, fingre, vatpinde eller lignende. Bruge kompres ved blødning + hvordan.

Der gives ligeledes instruktion i indtag af kold og flydende kost det første døgn, samt angivelser af kost de følgende døgn.

Osv. osv.


Goodie bag

Lækker hvid papirpose ved siden af hvid blomst

Papiret lægges i den pose, som også udleveres til patienten.

Herefter gennemgås posens indhold.

I posen ligger blandt andet:

 • Aftalekort med tiden til suturfjernelse

 • Den nødvendige medicin, så patienten ikke skal på apoteket efter denne. Det er nemlig bare ikke nogen særligt fed oplevelse, at skulle på apoteket for at hente medicin med en bedøvet underlæbe, der potentielt lader blod sive ud af mundvigen foran alle apotekets øvrige kunder.

 • Klorhexidin

 • Kirurgisk tandbørste og evt. swaps

 • Ekstra steriltpakkede gazekrøller (rigeligt)

 • Ekstra kølekompres

 • En kold proteindrik med patientens foretrukne smag (vanilje, jordbær, chokolade)

 • Papiret med alle de instrukser, der er givet.

Herefter følges protokollen for opfølgning på patienten. (Telefonopkald, blomster, gavekort, eller hvad man ellers kan finde på)


Du har garanteret nogle gode tips

Ovenfor har jeg gennemgået de mest basale elementer i en god patientoplevelse, relateret til de aktiviteter, der foregår udenom tandlægen ved en kirurgisk behandling.


Der er garanteret nogle klinikker, som er specialiseret i kirurgi, som har yderligere gode råd og fif, som de kan dele ud af. Hører du til i denne kategori, vil jeg opfordre dig til, at skrive en kommentar nederst i kommentarfeltet, eller på vores facebook side. På den måde vil flere kolleger - og dermed flere patienter - få glæde af den viden du ligger inde med.


Husk dit næste vigtige trin

Meld dig til bloggen. Det er nemt - du skal bare klikke på "login" i øverste højre hjørne og følge anvisningen.

På den måde får du automatisk et link tilsendt per email når der et nyt opslag bliver udgivet. Du får desuden adgang til et arkiv med forskellige gratis værktøjer og guides.

Læs om alt det du ikke lærte på tandlægeskolen - meld dig til i dag.


Hvis du bare ikke kan vente - er du altid velkommen til at ringe eller skrive til mig.

Det koster ikke noget😉

Tandlæge Jesper Hatt DDS - Hatt Consulting

Mange venlige hilsner


Tandlæge Jesper Hatt


T: +45 6127 2228

1 kommentar

1件のコメント


ゲスト
2022年3月22日

Smerteprocedure: Panodil 1g x 4 dagligt, Ibuprofen 400 mg x 3 dagligt og ved kraftige smerter så morfin 10 mg, 4-6 dagligt. Aldrig tramadol/dolol eller kodein. Mvh en kæbekirurg

いいね!
bottom of page